sobota, 18 września 2021

Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś Euro

Ogłoszenie nr 577653-N-2019 z dnia 2019-07-24 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy istniejącego przejścia podziemnego ze zmianą przeznaczenia na funkcję socjalną i higieniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

czytaj dalej

Ogłoszenie nr 563201-N-2019 z dnia 2019-06-19 r.

Dostawa i montaż mebli na wymiar (zabudów kuchennych) dla potrzeb Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”.
DZP-1.260.23.2019

czytaj dalej

Ogłoszenie nr 559320-N-2019 z dnia 2019-06-12 r.

Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”.
DZP-1.260.20.2019

czytaj dalej

Ogłoszenie nr 559146-N-2019 z dnia 2019-06-11 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy istniejącego przejścia podziemnego ze zmianą przeznaczenia na funkcję socjalną i higieniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu 2019/S 031-068712

Budowa kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na Placu Defilad, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN”.
DZP-1.260.3.2019

czytaj dalej

Ogłoszenie nr 500269088-N-2018 z dnia 09-11-2018 r.

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” – na podstawie opracowania pn. „Szczegółowa koncepcja zagospodarowania otoczenia Pałacyku Konopackiego” w dzielnicy Praga Północ w Warszawie, uzyskanego w wyniku konkursu architektoniczno-urbanistycznego „ULICE NOWEJ PRAGI”

czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 200-454812

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy dwóch budynków komunalnych przy ul. Włókienniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer”

czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 200-454884

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer”.
DZP-1.260.44.2018

czytaj dalej

OGŁOSZENIE NR 2018/S 191-432578 z dnia 04.10.2018 r.

Opracowanie – na podstawie wybranej koncepcji architektoniczno – budowlanej – dokumentacji projektowej i przetargowej na adaptację nieruchomości położonej przy ul. Targowej 80a i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”

czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 173-391720

Budowa kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na Placu Defilad,
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy,
w tym dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PkiN”. Nr referencyjny: RZP-II-WI/9/DZP-1/2018

czytaj dalej

Ogłoszenie nr 612602-N-2018 z dnia 2018-09-05 r.

Dostawa wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”
DZP-1.260.34.2018

czytaj dalej

Ogłoszenie nr 500202230-N-2018 z dnia 23-08-2018 r.

Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli – prace przygotowawcze”.

czytaj dalej

Ogłoszenie nr 593344-N-2018 z dnia 2018-07-27 r.

Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie”

czytaj dalej

Ogłoszenie nr 579301-N-2018 z dnia 2018-06-28 r.

Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.,, Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie”

czytaj dalej
OGŁOSZENIE O KONKURSIE Nr 2017/S 242-504031

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Nr 2017/S 242-504031

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ ADAPTACJI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY ULICY TARGOWEJ 80A I INŻYNIERSKIEJ 3 W WARSZAWIE NA CENTRUM KREATYWNOŚCI NOWA PRAGA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „WARSZAWSKA PRZESTRZEŃ TECHNOLOGICZNA – CENTRUM KREATYWNOŚCI NOWA PRAGA”
Nr sprawy: DZP-1.260.71.2017

czytaj dalej

Ogłoszenie nr 610335-N-2017 z dnia 2017-11-03 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej”.
DZP-1.260.60.2017

czytaj dalej

Ogłoszenie nr 581118-N-2017 z dnia 2017-08-31 r.

Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie””.
DZP-1.260.46.2017

czytaj dalej

Ogłoszenie nr 567835-N-2017 z dnia 2017-08-11 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na rozbudowę siedziby Biura Geodezji i Katastru w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
DZP-1.260.43.2017

czytaj dalej

2017/S 143-294874

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej”.
DZP-1.260.36.2017.MW

czytaj dalej

Ogłoszenie nr 548708-N-2017 z dnia 2017-07-12 r.

Dostawa wyposażenia kuchni, stołówki i klubokawiarni dla potrzeb Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie””.
DZP-1.260.32.2017

czytaj dalej

Ogłoszenie nr 521086-N-2017 z dnia 2017-05-30 r.

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części budynku Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń, ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń na parterze budynku (płd. – wsch.) na laboratorium, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II”.
DZP-1.260.25.2017

czytaj dalej

Ogłoszenie nr 504547-N-2017 z dnia 2017-05-11 r.

Dostawa komputerów osobistych z oprogramowaniem, serwerów z oprogramowaniem, urządzenia pamięci masowej – macierzy dyskowej oraz szafy instalacyjnej RACK z wyposażeniem, w tym zasilaczem awaryjnym UPS dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta”.
DZP-1.260.14.2017

czytaj dalej