Szczegóły

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową dróg gminnych na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. E. Plater w Warszawie.

Nr postępowania ZP/1/P/1/21
Tytuł Wykonanie robót budowlanych związanych z budową dróg gminnych na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. E. Plater w Warszawie – zadanie I w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 25-08-2021
Data ogłoszenia 25-06-2021
Rodzaj Roboty Budowlane