Szczegóły

Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rewaloryzacja i Eksploatacja budynku Hali Gwardii w Warszawie".

Informujemy, że w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. Zamówienia unijne) są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej e-Zamawiający, pod linkiem: https://szrm.ezamawiajacy.pl

Rejestracja na platformie zakupowej.

Platforma zakupowa, z wykorzystaniem której prowadzone będą zamówienia unijne w SZRM, jest elektronicznym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Zachęcamy wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w zamówieniach unijnych do bezpłatnej rejestracji na platformie zakupowej. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, mają możliwość pobrania instrukcji korzystania z platformy zakupowej, znajdującej się w zakładce: „Regulacje i procedury procesu zakupowego” na platformie, pod adresem: https://szrm.ezamawiajacy.pl

Wykonawca, zainteresowany udziałem w postępowaniu unijnym musi posiadać aktywne konto na portalu oneplace.marketplanet.pl. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://szrm.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.

Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.

Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Wniosków/Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, w szczególności: z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożeniem ofert, komunikacją z zamawiającym za pośrednictwem konta, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Marketplanet +48 22 576 87 90, e-mail: oneplace@marketplanet.pl w godz 9:00-17:00.

Czasem odbioru danych przez Platformę jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego Urzędu Miar.

Nr postępowania RZP-II-WI/31/DZP-1/2020
Tytuł "Rewaloryzacja i Eksploatacja budynku Hali Gwardii w Warszawie"
Wartość (limit)
Termin składania ofert 05-01-2021
Data ogłoszenia 02-09-2020
Rodzaj Roboty Budowlane