Szczegóły

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami polegającymi na rozbudowie drogi powiatowej - ul. Lazurowej na odcinku ul. Górczewska – al. Obrońców Grodna (droga ekspresowa S8)

Informujemy, że w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej e-Zamawiający, pod linkiem: szrm.ezamawiajacy.pl.

Platforma zakupowa jest elektronicznym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Zachęcamy wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w zamówieniach do bezpłatnej rejestracji na platformie zakupowej. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, mają możliwość pobrania instrukcji korzystania z platformy zakupowej pod adresem: szrm.ezamawiajacy.pl Wykonawca, zainteresowany udziałem w postępowaniu musi posiadać aktywne konto na portalu oneplace.marketplanet.pl. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie szrm.ezamawiajacy.pl lub oneplace.marketplanet.pl. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, w szczególności: z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożeniem ofert, komunikacją z zamawiającym za pośrednictwem konta, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Marketplanet +48 22 257 22 23 , e-mail: oneplace@marketplanet.pl w godz 9:00-17:00.

Nr postępowania RZP-II-WI/32/ZPIL/2022
Tytuł Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami polegającymi na rozbudowie drogi powiatowej - ul. Lazurowej na odcinku ul. Górczewska – al. Obrońców Grodna (droga ekspresowa S8) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Lazurowej na odcinku od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8)”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 27-01-2023
Data ogłoszenia 13-01-2023
Rodzaj Usługi