Szczegóły

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol wraz z budową układu drogowego w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Informujemy, że w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej e-Zamawiający, pod linkiem: szrm.ezamawiajacy.pl 

 

Platforma zakupowa jest elektronicznym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Zachęcamy wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w zamówieniach do bezpłatnej rejestracji na platformie zakupowej. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, mają możliwość pobrania instrukcji korzystania z platformy zakupowej pod adresem: szrm.ezamawiajacy.pl Wykonawca, zainteresowany udziałem w postępowaniu musi posiadać aktywne konto na portalu oneplace.marketplanet.pl Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie szrm.ezamawiajacy.pl lub oneplace.marketplanet.pl W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, w szczególności: z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożeniem ofert, komunikacją z Zamawiającym za pośrednictwem konta, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Marketplanet +48 22 257 22 23 ,  e-mail: oneplace@marketplanet.pl w godz. 9:00-17:00.

 

Link do postepowania

Nr postępowania RZP/PW/9/2024
Tytuł Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol wraz z budową układu drogowego w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Wartość (limit)
Termin składania ofert 02-04-2024
Data ogłoszenia 23-02-2024
Rodzaj Usługi