środa, 20 stycznia 2021

W lipcu zakończyła się adaptacja części budynku przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.     

Inwestycja objęła przebudowę części budynku przy ulicy Starej 4, na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”. Wykonano zagospodarowanie części terenu wokół obiektu w tym nasadzenia: drzew liściastych, krzewów liściastych i iglastych, pnącz, trawy, wymieniono ogrodzenie i furtkę oraz wykonano małą architekturę – ławki. Dzięki zmianie sposobu użytkowania z mieszkalnego na biurowy rozszerzono działalność CWR „Rodzinna Warszawa” o nowe działania na rzecz dzieci i ich rodzin.

Po adaptacji w budynku Centrum powstały pomieszczenia biurowe, pomieszczenia techniczne i sanitarne, sale szkoleniowe, pomieszczenie warsztatów edukacyjnych, sala konferencyjna oraz archiwum. W salach warsztatowych będą się odbywały zajęcia szkoleniowe z częścią pokazową dla dorosłych oraz prezentacje multimedialne. Obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie Centrum jest w trakcie wyposażania.

Lokalizacja
Budynek Centrum znajduje się na skarpie przy ul. Starej 4 , w dzielnicy Śródmieście w południowo-wschodniej części Nowego Miasta.

Budynek
Obiekt o kształcie prostokąta został oddany do użytkowania w latach 60-tych XX w. z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Wykonany został w technologii tradycyjnej o ścianach murowanych, dachu płaskim niewentylowanym. Budynek tworzą dwie kondygnacje nadziemne i jedna podziemna (piwnica).

Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Adres Inwestycji: ul. Stara 4, Warszawa – Śródmieście
Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dokumentacja projektowa i przetargowa: MP STUDIO PROJEKT Małgorzata Zyskowska z Olsztyna
Wykonawca: „ARCUS TECHNOLOGIE” spółka z o.o.
Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

Poniżej prezentujemy zdjęcia z inwestycji wykonane 16 lipca 2019 r.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Julia Matuszewska - 18 lipca 2019 godz 14:43
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 18 lipca 2019 godz 14:45