środa, 27 października 2021


W dniu 28 sierpnia 2017 r. rozpoczęły się odbiory prac budowlanych dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” (adres inwestycji: ul. Nowolipie 25B, Warszawa Wola).
Użytkownikiem – od ponad 20 lat – jest Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”. Głównym zadaniem Ośrodka jest aktywizowanie osób starszych zamieszkałych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.
Roboty budowlane rozpoczęto 1 września 2016 r. Celem modernizacji ‘Ośrodka Nowolipie’ było dostosowanie budynku wybudowanego w latach pięćdziesiątych do obowiązujących standardów i potrzeb seniorów.
Zakres prac budowlanych obejmował m.in.: demontaże i prace rozbiórkowe (elementów dachu, ścianek działowych, stolarki drzwiowej i okiennej); roboty konstrukcyjne (w tym: przebudowę dachu, wzmocnienie i uzupełnienie stropów, przebudowę klatek schodowych, izolacje); roboty wykończeniowe (tynki wewnętrzne, podłoża i posadzki, sufity podwieszane, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, prace elewacyjne, wykończenie pomieszczeń sanitarnych, prace malarskie); montaż wind, pełną wymianę i modernizację instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz przebudowę węzła cieplnego.
Obiekt dostosowano do potrzeb osób starszych i z częściową niepełnosprawnością.
Autorem opracowania dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum było Biuro Projektów Inżynierskich, natomiast Wykonawcą modernizacji obiektu – firma A-Projekt Sp. z o.o.
Obecnie trwa procedura wyboru Oferenta na dostawę wyposażenia kuchni, stołówki i klubokawiarni.
W najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę mebli i wyposażenia obiektu, zgodnie z funkcją poszczególnych pomieszczeń.

szczegóły: http://szrm.pl/modernizacja-osrodka-nowolipie/

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Barbara Dżugaj - 28 sierpnia 2017 godz 14:39
Ostatnia aktualizacja: bdzugaj - 28 sierpnia 2017 godz 15:00