niedziela, 13 czerwca 2021
W nieograniczonym przetargu na wyłonienie wykonawcy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli”, oferty złożyło 5 wykonawców z następującymi kwotami:
  • Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o. – 25.404.412,47 zł
  • UNIBEP S.A. – 26.301.423,83 zł
  • MTM Budownictwo Sp. z o.o. – 23.186.600,00 zł
  • MORIS-POLSKA Sp. z o.o. – 26.999.620,31 zł
  • PBM Południe Spółka Akcyjna – 29.256.629,01 zł

Kolejnym etapem postępowania, będzie weryfikacja złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Julia Matuszewska - 24 sierpnia 2020 godz 21:18
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 24 sierpnia 2020 godz 21:44