sobota, 18 września 2021

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej SZRM) udostępnia informacje na podstawie wniosku złożonego przez osobę zainteresowaną i w trybie określonym przez Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Opłaty
Za udostępnienie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty (art. 15 pkt 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.).

Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat SZRM.

Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna
Zespół ds. Kadr i Organizacji

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).

Udzielanie informacji publicznej na wniosek:
pobierz wniosek

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 18 maja 2011 godz 13:25
Ostatnia aktualizacja: szrm - 11 lutego 2019 godz 10:34