niedziela, 13 czerwca 2021

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – prace przygotowawcze”, przy ulicy Paluch 2 w Warszawie. Inwestycja będzie realizowana w formule „projektuj i buduj”.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta w maju 2020 roku, podpisał umowę z firmą OP Architekten ZT na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na podstawie którego, ogłosimy przetarg.

Realizując tę inwestycje, chcemy zastosować technologię modułową (kontenerową) ewentualnie technologię drewnianych prefabrykatów. W ramach inwestycji zostanie zaadoptowany i rozbudowany budynek administracyjny oraz wyburzony zostanie stary budynek geriatrii a w jego miejsce powstanie nowy, który zapewni stały nadzór lekarski i profesjonalną, indywidualną opiekę nad czworonogami w podeszłym wieku. Powierzchnia zabudowy zwiększy się dzięki temu o ok 300 metrów kwadratowych.

Na nowo zostanie zagospodarowany teren zielony. Koncepcja zagospodarowania otoczenia, zieleni zakłada prze aranżowanie psich wybiegów, wprowadzenie otwartych przestrzeni, muraw do biegania, pól ziemnych do kopania oraz zbiorników i urządzeń wodnych do zabaw, a także wyposażenie terenu w elementy małej architektury.

Planowane jest również usprawnienie komunikacji wewnątrz całego obiektu, zaaranżowanie kącików adopcyjnych, które stworzą odpowiednią, przyjazną atmosferę ułatwiającą budowanie relacji między czworonogami a ich przyszłymi właścicielami.

Na decyzję o wyborze takiej formuły realizacji zadania inwestycyjnego miała wpływ sytuacja związana z stanem prawnym gruntów, oczekiwany czas realizacji a także koszty realizacji. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta w maju br., wystąpił o zwiększenie środków na realizację inwestycji. Inwestycja ma być zakończona w 2021 roku.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Julia Matuszewska - 16 czerwca 2020 godz 10:07
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 19 czerwca 2020 godz 9:54