niedziela, 20 września 2020

Wieszanie wiechy to mający kilkusetletnią tradycję zwyczaj związany z zakończeniem ważnego etapu budowy – najczęściej po ustawieniu pierwszej krokwi. Tak też było na budowie Szpitala Południowego. Po wylaniu, znajdującej się na wysokości 24 m, betonowej płyty lądowiska dla śmigłowców na najwyższej kondygnacji budowanego Szpitala Południowego, kierownictwo konsorcjum Erbud S.A. i Strabag spółka z o.o. zorganizowało uroczyste podniesienie wiechy. Współorganizatorem były władze miasta i SZRM, jako inwestorzy.

W uroczystości udział wzięli m.in.:

  • Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy
  • Pan Michał Olszewski Wiceprezydent m. st. Warszawy
  • Pan Maciej Wyszyński Radny m. st. Warszawy
  • Pan Paweł Barański – Dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
  • Pan Łukasz Górnicki Zastępca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
  • Pan Paweł Chęciński p.o. Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej
  • Pan Roberta Kempa Burmistrz Dzielnicy Ursynów
  • Pan Ludwik Rakowski Burmistrz Dzielnicy Wilanów
  • Pani Grażyna Napierska Dyrektor SPZOZ Warszawa-Ursynów
  • Pan Robert Zydel Dyrektor Biura Marketingu m. st. Warszawy

Nie zabrakło również reprezentantów pracowników budujących nową placówkę. Tak kadry inżynieryjnej, jak i szeregowych pracowników.

Krótkie przemówienia wygłosili Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy, która zwróciła uwagę na fakt, że pierwsze głosy o potrzebie budowy szpitala na Ursynowie pojawiły się już 30 lat temu ale to właśnie dziś wieszamy na nim wiechę, a za rok nastąpi jego oddanie do użytku. Dyrektor SZRM Paweł Barański podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego obiektu, zarówno osobom które przygotowywały przedsięwzięcie od strony formalnej i projektowej, jak i tym, którzy pracowali na samej budowie.

Głos zabrali również: Roberta Kempa Burmistrz Dzielnicy Ursynów, Maciej Wyszyński Radny m. st. Warszawy, Józef Adam Zubelewicz Prezesa Zarządu Erbud SA oraz Pan Dariusz Kolasa przedstawiciel Strabag spółka z o.o. Co ważne, obaj reprezentanci wykonawcy zadeklarowali gotowość do skrócenia terminu oddania szpitala do użytku.

Przedstawicielom instytucji zaangażowanych w realizację tej inwestycji zostały wręczone pamiątkowe medale.

Po tej części uroczystości Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy dała sygnał do podniesienia wiechy, która przy pomocy dźwigu została umieszczona na najwyższym punkcie budynku.

Na zakończenie części oficjalnej uroczystości zaproszono osoby, które otrzymały pamiątkowe medale na krótkie zwiedzanie budowy Szpitala Południowego (SOR – podjazd dla karetek, sale segregacji chorych; OIOM; sale operacyjne, pokoje chorych, opcjonalnie lądowisko dla helikopterów).

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Tomasz Truskawa - 27 kwietnia 2018 godz 12:55
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Truskawa - 27 kwietnia 2018 godz 13:41