wtorek, 20 kwietnia 2021

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta unieważnił przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli” ale inwestycja nie jest zagrożona.

W związku z przekroczeniem przez oferentów kwoty 15 162 521,00 zł brutto, jaką Zamawiający chce przeznaczyć na inwestycję, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ponownie ogłosi przetarg na budowę Izby Pamięci.

Jesteśmy zaskoczeni reakcją rynku, który wycenił budowę obiektu, na co najmniej 8 mln zł więcej niż szacowaliśmy. Najtańszą ofertę złożyła firma MTM BUDOWNICTWO Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum z Tarnowa wraz z PBO ŚLĄSK Sp. z o.o. z Sosnowca – Partner Konsorcjum i opiewa ona na kwotę 23 660 000,00 zł. Firma CASTELLUM Sp. z o.o. z Wrocławia wyceniła budowę na kwotę 28 228 528,43 zł. Do przetargu stanęła jeszcze MORIS – POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy, która zadeklarowała wybudować Izbę za 30 953 053,94 zł. Powodem decyzji o unieważnieniu przetargu, były zbyt wysokie ceny od tej, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie budowy.

W tej sytuacji po dokonaniu formalności i procedur, przetarg zostanie ponownie ogłoszony. Założony przez nas harmonogram realizacji inwestycji, daje nam taką możliwość. Mając na uwadze ważność inwestycji, prawdopodobnie już w maju ponownie ogłosimy przetarg. Liczymy na weryfikację cen rynkowych i podpisanie umowy z Wykonawcą, tak by móc jak najszybciej przystąpić do realizacji Izby Pamięci.

Realizacja inwestycji zakłada budowę budynku Izby Pamięci, który będzie pełnił funkcje edukacyjno – martyrologiczne, pawilonu wejściowego – stanowiącego niezbędne zaplecze techniczne dla budynku Izby oraz segmentów Muru Pamięci – nośników tabliczek z nazwiskami dla ponad stu tysięcy ofiar cywilnych i wojskowych Powstania Warszawskiego oraz Rzezi Woli. Budynek Izby Pamięci składać się będzie z bloków mieszczących konkretne funkcje, ograniczonych dwiema, masywnymi ścianami. Budynek ma być ulokowany w parkowej części, z dala od kurhanu i mogił. Wewnątrz znajdować się będą wystawy dokumentujące historię cmentarza, życie w okupowanej stolicy oraz ekspozycje poświęcone zbrodniom niemieckim w Warszawie.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Julia Matuszewska - 22 kwietnia 2020 godz 11:55
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 29 kwietnia 2020 godz 9:18