wtorek, 20 kwietnia 2021

27 marca 2020 roku, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę istniejącego przejścia podziemnego ze zmianą przeznaczenia na funkcję socjalną i higieniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Dokumentacja projektowa i przetargowa przebudowy istniejącego przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego, będzie realizowana w oparciu o innowacyjną technologie BIM. Modelowanie informacji o budynku (ang. Building Information Modeling) umożliwi ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach i harmonogramach. Projekt ten jest przełomowym krokiem dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta do wdrożenia technologii BIM na kolejnych inwestycjach realizowanych przez nas.

BIM, czyli modelowanie informacji o budynku, umożliwia ciągły i szybki dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach, harmonogramach i wielu innych wskaźnikach. BIM odnosi się do programów wspomagających projektowanie, których działanie polega na wstawianiu wcześniej zdefiniowanych trójwymiarowych obiektów typu: ściana, strop, dach, sufit, okno itp. oraz nadawaniu im odpowiednich parametrów. Jest uproszczeniem dla samego procesu projektowego, poprzez możliwość sprawdzania w świecie wirtualnym różnych wariantów, w celu wybrania optymalnego. Rozwiązanie to zapewnia pełną kontrolę nad projektem, co pozwala znacznie zredukować koszty i przyspieszyć realizację inwestycji.

Celem, który przyświecał Stołecznemu Zarządowi Rozbudowy Miasta, aby ogłosić przetarg z zastosowaniem technologii BIM było:
– wsparcie współpracy i poprawa komunikacji pomiędzy podmiotami realizującymi inwestycję;
– optymalizacja kosztów realizacji budowy obiektu;
– lepsza kontrola przez Zamawiającego prac projektowych pod kątem, jakości, terminowości oraz zgodności z oczekiwaniami SZRM;
– wyeliminowanie kolizji projektowych, montażowych i logistycznych w celu zmniejszenia kosztów budowy, zmniejszenia ilości odpadów i skrócenia czasu realizacji;
– uzyskanie jednoznacznych i bezbłędnych przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, które będą wykorzystane w procesie wyboru wykonawcy inwestycji i ułatwią wycenę robót;
– wykorzystanie modelu w celu marketingowych i do komunikacji społecznej.

Stan obecny – o obiekcie

Adoptowany obiekt położony jest w pobliżu Ronda Jazdy Polskiej na skrzyżowaniu ul. Waryńskiego i Alei Armii Ludowej – równolegle do biegnącej w sąsiedztwie Trasy Łazienkowskiej oraz naprzeciwko budynku D.S. Riviera. Przejście podziemne, powstało w latach 70-tych a położone jest w pobliżu ścisłego centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Pola Mokotowskiego.

Obiekt, jest obecnie wyłączony z eksploatacji a lokale i obiekty usługowe zlokalizowane niegdyś w pasażu podziemnym przejścia zostały zamknięte – zlikwidowane. Istniejące wejścia zostały tymczasowo zamurowane a dostęp do obiektu jest możliwy poprzez dwoje stalowych drzwi, zlokalizowanych po obu stronach ulicy Waryńskiego.

Założenia projektu – adaptacji podziemia

Punkt pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych, według założeń ma funkcjonować w wyremontowanych i zmodernizowanych podziemiach pod ulicą Waryńskiego i ma przyjmować osoby bezdomne w potrzebie, również te o ograniczonej zdolności poruszania się, czyli z niepełnosprawnościami.

Na adoptowany w przejściu podziemnym pod ulicą Waryńskiego obiekt, składać się będą m.in. takie powierzchnie jak: pomieszczenie ochrony, gabinet pielęgniarski, magazyn gabinetu pielęgniarskiego, toaleta dla niepełnosprawnych, szatnia i natryski męskie, toaleta męska, szatnia i natryski damskie, toaleta damska, pralnia samoobsługowa, pomieszczenie dla higienisty/fryzjera, toaleta męska z natryskiem (NPS), toaleta damska z natryskiem (NPS), magazyn/wydawalnia odzieży, pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, poradnia, magazyn, pomieszczenie techniczne, wentylatornia, pomieszczenie węzła cieplnego, pomieszczenie przyłącza wodnego, pomieszczenie socjalne, sala spotkań i komunikacja.

Powierzchnia użytkowa obiektu to łącznie 841,3 m2.  Założenia projektu zakładają również modernizację i rozbudowę instalacji takich jak: instalacji wod-kan i ppoż., centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznych. Przebudowie poddane zostaną schody do podziemia – obiektu przewidziano również wstawienie szybu z dźwigiem towarowo-osobowym.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Julia Matuszewska - 31 marca 2020 godz 10:10
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 7 kwietnia 2020 godz 12:52