piątek, 14 maja 2021

14 października br., Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych Konsorcjum firm: MTM Budownictwo Sp. z o.o. z Tarnowa (Lider Konsorcjum), i PBO Śląsk Sp. z o.o. z Sosnowca (Partner Konsorcjum) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli”. Poza wykonawcą robót budowlanych przy podpisaniu umowy była obecna pani Wanda Traczyk-Stawska, inicjatorka budowy Izby.

Umowa zakłada budowę obiektu w którego skład wchodzić będzie: Budynek Izby Pamięci pełniący funkcje edukacyjno – martyrologiczne, Pawilon wejściowy stanowiący niezbędne zaplecze techniczne dla budynku Izby oraz segmenty Muru Pamięci – nośniki dla tabliczek z nazwiskami dla ponad stu tysięcy ofiar cywilnych i wojskowych Powstania Warszawskiego oraz Rzezi Woli.

Budynek Izby Pamięci składać się będzie z bloków mieszczących konkretne funkcje, ograniczonych dwiema, masywnymi ścianami. Izba ma być ulokowany w parkowej części, z dala od kurhanu i mogił. Wewnątrz znajdą się wystawy dokumentujące historię cmentarza, życie w okupowanej stolicy oraz ekspozycje poświęcone zbrodniom niemieckim w Warszawie. W strefie wejściowej od strony ulicy Wolskiej, znajdzie się blok z salą edukacyjną przeznaczoną do prelekcji, wykładów, warsztatów dydaktycznych oraz wyświetlania filmów i archiwaliów.

Pawilon wejściowy natomiast jest integralnym elementem całego założenia i pełni funkcje obsługujące. Mieści w sobie niezbędne zaplecza techniczne, sanitarne, przyłącza.

Prócz samej Izby Pamięci jako teoretycznej – aktywnej formy upamiętnienia, powstaną elementy przestrzenne zwracające indywidualność ofiarom. Nośnikami tego typu wiedzy będzie 8 modłów Muru Pamięci. Na 7 z nich będą zamieszczone tabliczki z danymi ofiar a na ósmy moduł przy Pawilonie wejściowym pełnić będzie rolę informacyjną o całym założeniu i tematyce upamiętnienia.

Autorami projektu są: Piotr Bujnowski, Karina Jędrak, Maciej Koczocik, Krzysztof Makowski i Martyna Rowicka.

Izba Pamięci ma postać do 6 lipca 2022 roku a Wykonawca otrzyma za jej budowę kwotę brutto 23 186 000,00 zł.

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Julia Matuszewska - 15 października 2020 godz 9:03
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 15 października 2020 godz 9:03