środa, 8 kwiecień 2020

Trwają intensywne prace budowlane na budowie Pałacyku Konopackiego. Na dzień dzisiejszy, zostały wykonane roboty zabezpieczające, mykologiczne oraz budowlane tj. podbijanie fundamentów, roboty ziemne, izolacyjne, konstrukcyjne (wzmacnianie stropów, odtworzenie nadproży), murowe (wymiana zmurszałych cegieł, naprawa murów). Rozebrano klatki schodowe i podłogi drewniane, wykonano demontaż: parapetów, klinów, progów, ościeżnic okiennych i drzwiowych, dokładnie oczyszczono wszystkie szczeliny i wykonano kilkukrotne opryski preparatami grzybobójczymi. Wykonano osuszanie ścian. Budimpol zakończył prace związane ze wzmocnieniem konstrukcji budynku oraz spięciem ścian budynku stalowymi ściągami.

Aktualnie wykonawca wykonuje roboty instalacyjne branży sanitarnej, hydraulicznej i elektrycznej w budynku. Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie piwnic. Wkrótce rozpocznie się wykonywanie instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W przyszłym tygodniu rozpocznie się montaż stolarki zewnętrznej wraz z obróbkami blacharskimi.

Zakończono prace tynkarskie oraz dotyczące odtworzenia elementów dekoracyjnych – gzymsów od strony ulic Strzeleckiej i Środkowej, natomiast od strony dziedzińca prace te są wykonane w 70 %. Wykonawca położył na elewacji od ulicy Środkowej (na pasie o szerokości 1 metra), próbkę kolorystyczną elewacji i złożył wniosek o akceptację przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Planowany termin zakończenia modernizacji wraz z częścią pierwszego wyposażenia to prawdopodobnie IV kwartał 2020 r.

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: Julia Matuszewska - 3 marca 2020 godz 14:12
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 3 marca 2020 godz 14:12