wtorek, 7 grudnia 2021

U zbiegu ulic Pileckiego i Gandhi na warszawskim Ursynowie, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta realizuje inwestycję pn. „budowa Szpitala Południowego” w Warszawie. Umowa na Wykonawstwo została podpisana w październiku 2016 roku z Konsorcjum firm: ERBUD Spółka Akcyjna – Lider Konsorcjum, STRABAG Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, STRABAG AG – Partner Konsorcjum, Ed. Zueblin AG – Partner Konsorcjum.

Szpital Południowy jest jedną z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców południowej części Warszawy inwestycją. Według szacunków miasta, z placówki ma korzystać nawet 350 tys. osób, przede wszystkim z Ursynowa i Wilanowa. Aspiracją jest to, by szpital był placówką dla pacjentów z całej Warszawy i okolic a nawet Polski – mówił podczas wizytacji Paweł Rabiej, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. Miasto przeznaczyło na inwestycję łącznie ok 400 mln zł.

Na działce o powierzchni 1,72 ha, znajdzie się kompleks złożony z trzech modułów, zlokalizowanych na 5-ciu piętrach. Na dachu jednego z nich zlokalizowane jest na 7 piętrze lądowisko dla helikopterów. W nowym Szpitalu planowane jest około 320 łóżek na 11 oddziałach:

 • Oddział Ginekologii,
 • Oddział Położniczy,
 • Oddział Neonatologiczny,
 • Oddział Laryngologiczny,
 • Oddział Okulistyczny,
 • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i z Pracownią Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu,
 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii,
 • Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii,
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy ( SOR ) z Pododdziałem Dziecięcym oraz Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.

Oprócz wyżej wymienionych oddziałów w szpitalu planowane są poradnie specjalistyczne w liczbie i przedmiocie działania zgodnymi z listą oddziałów.

Decyzję o wyłączeniu ze struktur SPZOZ Warszawa – Ursynów Szpitala Południowego – w organizacji, podjęła uchwałą Rada m.st. Warszawy. Decyzję o włączeniu Szpitala w organizacji do spółki Szpital Solec, podjęło uchwałą Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Szpital Solec sp. z o.o. Wspomnianą uchwałą utworzono w Szpitalu Solec sp. z o.o., nowy zakład leczniczy w organizacji zlokalizowany u zbiegu ul. rtm. Witolda Pileckiego i ul. Indiry Gandhi  w Warszawie.

Główną przyczyna zmiany Użytkownika Szpitala stało się wprowadzenie w 2017 roku tzw. sieci szpitali, która ograniczyła możliwość kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej dla nowych jednostek. Takie ukształtowanie i strukturalne przyporządkowanie ww. Szpitala w organizacji pozwoli na udzielanie w powstającym Szpitalu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zakończenie budowy Szpitala Południowego nastąpi w połowie 2020 roku. Po tym terminie nastąpią procedury odbiorowe przeprowadzane przez służby tj. PINB, Sanepid, Straż pożarna. Równolegle będzie trwało wyposażenie budynku w nowoczesną technologicznie aparaturę medyczną oraz  meble. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci w 2021 roku.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Julia Matuszewska - 25 listopada 2019 godz 14:41
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 16 kwietnia 2020 godz 22:58