sobota, 18 września 2021
Adres inwestycji: u zbiegu ulic Pileckiego i Indiry Gandhi (Ursynów)
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Generalny Wykonawca: Konsorcjum firm: ERBUD Spółka Akcyjna – Lider Konsorcjum, STRABAG Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, STRABAG AG – Partner Konsorcjum, Ed. Zueblin AG – Partner Konsorcjum
Biuro Projektowe: Biuro Konsultingowe Rozwoju Budownictwa Służby Zdrowia „PROMEDICON” Spółka z o.o.

***

Szpital Południowy będzie nową placówką lecznictwa stacjonarnego w m.st. Warszawa i będzie pełnił zadanie szpitala miejskiego. Budowa Szpitala Południowego planowana jest na działce o powierzchni 1.72 ha u zbiegu ulic Pileckiego i Indiry Gandhi na warszawskim Ursynowie. W sąsiedztwie inwestycji istnieją dwa obiekty służby zdrowia: Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz Centrum Onkologii.

Planowana powierzchnia użytkowa szpitala wynosi 42 tys. m/kw. Szpital pomieści 309 łóżek, w tym 15 łóżek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, przy założeniu struktury szpitala powiatowego z SOR i lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych.

Integralną częścią szpitala będą parkingi na poziomie -1 i -2 na ok. 400 miejsc postojowych.

***

Kwiecień 2018

Wieszanie wiechy to mający kilkusetletnią tradycję zwyczaj związany z zakończeniem ważnego etapu budowy – najczęściej po ustawieniu pierwszej krokwi. Tak też było na budowie Szpitala Południowego. Po wylaniu, znajdującej się na wysokości 24 m, betonowej płyty lądowiska dla śmigłowców na najwyższej kondygnacji budowanego Szpitala Południowego, kierownictwo konsorcjum Erbud S.A. i Strabag spółka z o.o. zorganizowało uroczyste podniesienie wiechy. Współorganizatorem były władze miasta i SZRM, jako inwestorzy.

W uroczystości udział wzięli m.in.:

 • Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy
 • Pan Michał Olszewski Wiceprezydent m. st. Warszawy
 • Pan Maciej Wyszyński Radny m. st. Warszawy
 • Pan Paweł Barański – Dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
 • Pan Łukasz Górnicki Zastępca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
 • Pan Paweł Chęciński p.o. Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej
 • Pan Roberta Kempa Burmistrz Dzielnicy Ursynów
 • Pan Ludwik Rakowski Burmistrz Dzielnicy Wilanów
 • Pani Grażyna Napierska Dyrektor SPZOZ Warszawa-Ursynów
 • Pan Robert Zydel Dyrektor Biura Marketingu m. st. Warszawy

Nie zabrakło również reprezentantów pracowników budujących nową placówkę. Tak kadry inżynieryjnej, jak i szeregowych pracowników.

Krótkie przemówienia wygłosili Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy, która zwróciła uwagę na fakt, że pierwsze głosy o potrzebie budowy szpitala na Ursynowie pojawiły się już 30 lat temu ale to właśnie dziś wieszamy na nim wiechę, a za rok nastąpi jego oddanie do użytku. Dyrektor SZRM Paweł Barański podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego obiektu, zarówno osobom które przygotowywały przedsięwzięcie od strony formalnej i projektowej, jak i tym, którzy pracowali na samej budowie.

Głos zabrali również: Roberta Kempa Burmistrz Dzielnicy Ursynów, Maciej Wyszyński Radny m. st. Warszawy, Józef Adam Zubelewicz Prezesa Zarządu Erbud SA oraz Pan Dariusz Kolasa przedstawiciel Strabag spółka z o.o. Co ważne, obaj reprezentanci wykonawcy zadeklarowali gotowość do skrócenia terminu oddania szpitala do użytku.

Przedstawicielom instytucji zaangażowanych w realizację tej inwestycji zostały wręczone pamiątkowe medale.

Po tej części uroczystości Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy dała sygnał do podniesienia wiechy, która przy pomocy dźwigu została umieszczona na najwyższym punkcie budynku.

Na zakończenie części oficjalnej uroczystości zaproszono osoby, które otrzymały pamiątkowe medale na krótkie zwiedzanie budowy Szpitala Południowego (SOR – podjazd dla karetek, sale segregacji chorych; OIOM; sale operacyjne, pokoje chorych, opcjonalnie lądowisko dla helikopterów).

Marzec 2018

Styczeń 2018

 

Grudzień 2017

Listopad 2017

5 października 2017 

30 sierpnia 2017

8 sierpnia 2017

***

9 czerwca 2017 r.
Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Południowego

~~~~

Akt erekcyjny
budowy Szpitala Południowego w Warszawie

Działo się to 9 czerwca 2017 roku w Warszawie, kiedy prezydentem miasta stołecznego Warszawy była Hanna Gronkiewicz-Waltz,
a przewodniczącą Rady Miasta była Ewa Malinowska-Grupińska,
w obecności władz samorządowych, przedstawicieli wykonawcy oraz zaproszonych gości,
został wmurowany Akt Erekcyjny pod budowę Szpitala Południowego.

Powstanie szpitala jest wyrazem troski o życie i zdrowie wszystkich mieszkańców stolicy.

Z końcem 2016 roku rozpoczęto realizację nowego budynku przez konsorcjum
Erbud S.A. i STRABAG Sp. z o.o.

Niech to powstające zaszczytne dzieło zostanie pomyślnie zakończone,
a po oddaniu dobrze służy mieszkańcom, pracownikom i współpracownikom szpitala.

Niniejszym akt erekcyjny podpisują:

Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska Przewodnicząca Rady Miasta st. Warszawy
Paweł Barański  Dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
Robert Kempa Burmistrz Dzielnicy Ursynów
Józef Adam Zubelewicz Członek Zarządu ERBUD S.A
Dariusz Kolasa Dyrektor Techniczny Dyrekcji Budownictwa Ogólnego Strabag Sp. z o.o.

Wszyscy wyżej podpisani trwają w przekonaniu, że każdy pacjent szpitala otrzyma profesjonalną,
kompleksową pomoc medyczną oraz ciepło, życzliwość i wsparcie.

Warszawa, 9 czerwca 2017 r.

~~~~

Czerwiec 2017


Maj 2017

Kwiecień 2017

Aktualny stan realizacji inwestycji:

 • zrealizowano zabezpieczenie wykopu,
 • wykonywano płytę fundamentową oraz roboty związane z elementami pionowymi (ściany, słupy) na kondygnacji (-2),
 • trwają roboty przygotowawcze  związane z likwidacją kolizji sieci CO.

***

Aktualny stan inwestycji „Budowa Szpitala Południowego”

***

SZPITAL POŁUDNIOWY – wkopanie pierwszej łopaty

12 grudnia 2016 roku odbyła się uroczystość wkopania pierwszej łopaty z udziałem Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, SZRM, SPZOZ Warszawa – Ursynów p. dyrektor Grażyny Napierskiej, burmistrzów dzielnic m.st. Warszawy: p. Roberta Kempy – Ursynów, p. Ludwika Rakowskiego – Wilanów oraz przedstawicieli wykonawcy: p. Józefa Zubelewicza – prezesa ERBUD, p. Wojciecha Trojanowskiego – członka Zarządu STRABAG.

***

BUDOWA SZPITALA POŁUDNIOWEGO- podpisanie umowy

18 października 2016 roku w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w obecności wiceprezydenta m.st. Warszawy Michała Olszewskiego została podpisana umowa z Konsorcjum firm: ERBUD Spółka Akcyjna – Lider Konsorcjum, STRABAG Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, STRABAG AG – Partner Konsorcjum, Ed. Zueblin AG – Partner Konsorcjum na „Budowę Szpitala Południowego”, który będzie zlokalizowany w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

***

12 maja 2016 roku w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta nastąpiło otwarcie ofert na „Budowę Szpitala Południowego”.

wpłynęły 4 oferty:

1. Astaldi S.p.A. – Lider
Via Giulio Vincenzo Bona 65
00156 Rzym, Włochy
NBI S.p.A. – Partner
via Giulio Vincenzo Bona 65
00156 Rzym, Włochy           211.380.966,14 zł

2. ERBUD Spółka Akcyjna – Lider Konsorcjum
ul. Klimczaka 1
02-797 Warszawa
STRABAG Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
STRABAG AG – Partner Konsorcjum
Ortenburgerstrasse Nr 27, 9800 Spittal an der Drau
Ed. Zueblin AG – Partner Konsorcjum
Stuttgart D-70567, Albstadtweg 3          205.950.000,00 zł

3. INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A. – Lider konsorcjum
Via G. del Pian dei Carpini 1, 50127 Florencja, WŁOCHY
Summa Turizm Yatirimciligi A.S.
27 Aralik Sokak, Nr:3, Cankaya 06105 Ankara/TURCJA            200.455.579,50 zł

4. IDS-BUD S.A. – Lider Konsorcjum
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa, Polska
Korporacja ”ALTIS HOLDING” – Partner Konsorcjum
ul. Kaczałowa 5W, 03146 Kijów, Ukraina          199.593.013,42 zł

***

 

12 czerwca 2015 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta dokonał oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na: „Budowę Szpitala Południowego”. Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu dokonano kwalifikacji, w wyniku której 5 poniższych wykonawców otrzymało największą liczbę punktów:

1) IDS-BUD S.A. – Lider Konsorcjum, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Polska,
Korporacja ”ALTIS HOLDING” – Partner Konsorcjum, ul. Kaczałowa 5W, 03146
Kijów, Ukraina – które uzyskało 28 punktów;

2) ERBUD Spółka Akcyjna – Lider Konsorcjum, ul. Puławska 300 A, 02-819 Warszawa
STRABAG Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
STRABAG AG – Partner Konsorcjum, Ortenburgerstrasse Nr 27, 9800 Spittal an der Drau, Ed.
Zueblin AG – Partner Konsorcjum, Stuttgart D-70567, Albstadtweg 3 – które uzyskało 20 punktów;

3) OHL S.A. – lider konsorcjum, Torre Espacio, Pº de la Castellana, 259-D, 28046 Madryt, Hiszpania,
OHL ŽS, a.s., – partner konsorcjum, Burešova 938/17, 602 00 Brno-Veveři, Czechy – które uzyskało 16 punktów;

4) INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A. – Lider konsorcjum, Via G. del Pian dei Carpini 1,
50127 FIRENZE – ITALIA (WŁOCHY), Summa Turizm Yatirimciligi A.S
27 Aralik Sokak, No:3, Cankaya 06105 Ankara (TURCJA) – które uzyskało 14 punktów;

5) Astaldi S.p.A. – Lider , Via Giulio Vincenzo Bona 65, 00156 Rzym, Włochy, NBI S.p.A. – Partner, via Giulio Vincenzo Bona 65, 00156 Rzym, Włochy – które uzyskało 13 punktów.

***

Do 17 marca 2015 r. do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta wpłynęło 13 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na budowę Szpitala Południowego.

Rozpoczęły się prace nad oceną otrzymanych wniosków, w wyniku czego Komisja dokona wyboru minimum 5 wykonawców do dalszego etapu postępowania.

Zestawienie wniosków złożonych w postępowaniu pn. „Budowa Szpitala Południowego”

1. OHL S.A. – lider konsorcjum Torre Espacio, Pº de la Castellana, 259-D28046 Madryt, Hiszpania, OHL ŽS, a.s., – partner konsorcjum Burešova 938/17; 602 00 Brno-Veveři, Czechy

2. ERBUD Spółka Akcyjna – Lider Konsorcjum, ul. Puławska 300 A, 02-819 Warszawa, STRABAG Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, STRABAG AG – Partner Konsorcjum,Ortenburgerstrasse Nr 27, 9800 Spittal an der Drau Ed. Zueblin AG – Partner Konsorcjum, Stuttgart D-70567, Albstadtweg 3

3. IDS-BUD S.A. – Lider Konsorcjum, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Polska
Korporacja ”ALTIS HOLDING” – Partner Konsorcjum, ul. Kaczałowa 5W, 03146 Kijów, Ukraina

4. INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A. – Lider konsorcjum, Via G. del Pian dei Carpini 1, 50127 Firenze – Italia (Włochy), Summa Turizm Yatirimciligi A.S, 27 Aralik Sokak, No:3, Cankaya 06105 Ankara (Turcja)

5. Mostostal Warszawa S.A. – Lider, ul. Konstruktorska 11 A, 02-673 Warszawa,
Acciona Infraestructuras S.A. – Partner, Avenida de Europa 18, 28108 Alcobendas

6. Warbud SA (lider), ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa
GTM Bâtiment SAS (partner), Nanterre, 61, Avenue Jules Quentin, 92000 Nanterre, Francja,
SICRA ILE DE FRANCE (partner), ZAC Petit Le Roy – 2, rue du Cottage Tolbiac – 94550, Chevilly Larue, Francja

7. VIANINI LAVORI S.p.A. – Lider Konsorcjum, via Montello 10, 00195 Rzym, Włochy
Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. – Partner Konsorcjum, Viale dell’Industria 42, 36100 Vicenza, Włochy

8. Astaldi S.p.A. – Lider, Via Giulio Vincenzo Bona 65,00156 Rzym, Włochy
NBI S.p.A. – Partner, via Giulio Vincenzo Bona 65, 00156 Rzym, Włochy

9. Porr (Polska) S.A. – Lider, ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa
Porr Bau GmbH – Partner, A-1100 Wiedeń, Absberggasse 47

10. KARMAR S.A. – Lider, al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
BLOCK Sp. z o.o. – Partner,
ul. Płowiecka 85, 04-501 Warszawa
JP CONTRACTING PL Sp. z o.o. – Partner, ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa

11. Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. – Lider Konsorcjum, z siedzibą w Parmie (Włochy) przy Via A. M. Adorni1, 43 121
Korporacja Budowlana DORACO spółka z o.o.
– Partner Konsorcjum, 80-338 Gdańsk, ul. Opackiej 12,

12. LIDER: BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
PARTNER: FERROVIAL AGROMAN S.A., Campo de las Naciones, Ribera del Loira, 42, 28042 Madryt, Hiszpania

13. Mota-Engil Central Europe S.A. – Lider Konsorcjum, ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków
Mota-Engil, Engenharia  e Construcao S.A., z siedzibą w Casa da Calcada, Largo do Paco nr 6 – Cepelos – 4600-032 Amarante, Portugalia, biuro przy: Rua do Rego Lameiro 38, 4300-454 Porto, Portugalia

***

GENEZA BUDOWY SZPITALA POŁUDNIOWEGO
 • Uchwała Nr LXX/2083/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie zamiaru utworzenia szpitala na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy;
 • Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”, przewidzianego do realizacji na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy;
 • Analiza merytoryczna utworzenia Szpitala Południowego – nowej placówki lecznictwa stacjonarnego w mieście stołecznym Warszawie, w Dzielnicy Ursynów – opracowana w październiku 2008 r. przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – na zlecenie Biura Polityki Zdrowotnej;
 • Studium możliwości realizacji Szpitala Południowego róg ulic Pileckiego i Indiry Gandhi w Warszawie – opracowanie Technicznego Biura Usług Budowlanych z dnia 30.01.2009 r. na zlecenie Zarządu Mienia m.st. Warszawy;
 • Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak ZNS-712/167/2009/AK z dnia 24.06.2009 r. dot. braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko;
 • Postanowienie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 223/OŚ/2009 z dnia 31.07.2009 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 • Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXII/1891/2009 z dnia 17.09.2009 r. – w sprawie zmiany jednostki realizującej zadanie, obowiązki te przejął Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta;
 • Decyzja Nr 1022/OŚ/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.09.2009 r.
 • Oświadczenie 15/SP/2009 z dnia 14.10.2009 r. wydane przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami – zgoda na dysponowanie na cele budowlane działkami ewidencyjnymi nr 2/50, 2/51, 2/52, 2/53, 2/47 i 2/67 z obrębu 1-10-75;
 • W dniu 15 grudnia 2009 r. ogłoszono przetarg na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Szpitala Południowego;
 • W dniu 5 lutego 2010 r. podpisana została Umowa nr 6/DZP-2/2010 z firmą MKL-BUD Michał Lulis na „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Szpitala Południowego” – na kwotę 63.427,80 zł brutto;
 • W dniu 3 marca 2010 r. Prezydent m.st. Warszawy zawarł z Centrum Onkologii – Instytutem porozumienie, zgodnie z którym Instytut zobowiązał się do przekazania na rzecz Skarbu Państwa przysługującego mu prawa użytkowania wieczystego do gruntu, który będzie objęty lokalizacją Szpitala Południowego;
 • Zgoda Biura Gospodarki Nieruchomościami z dnia 18 marca 2010 r. na lotnicze użytkowanie działek ewidencyjnych nr 2/47, 2/50, 2/51, 2/52, 2/53, 2/59 i 2/46 z obrębu 1-10-75;
 • Decyzja Nr 18/URN/C2/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 8 września 2010 r. W dniu 18.10.2010 r. – uprawomocnienie decyzji ULICP;
 • Oświadczenie 22/SP/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. wydane przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami – zgoda na dysponowanie na cele budowlane działkami ewidencyjnymi nr 2/53, 2/52, 2/51, 2/50, 2/59, 2/47 i 2/46 z obrębu 1-10-75;
 • W dniu 28 października 2010 r. podpisano protokół odbioru końcowego Programu Funkcjonalno-użytkowego;
 • W dniu 03 listopada 2010 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej;
 • W dniu 24 marca 2011 r. podpisano umowę z Biurem Konsultingowym Rozwoju Budownictwa Służby Zdrowia „PROMEDICON” Sp. z o.o. na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę szpitala wraz z lądowiskiem dla śmigłowców w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego” – na kwotę 2.799.849,00 zł brutto;
 • Dnia 6 kwietnia 2011 r. w Biurze Gospodarki Nieruchomościami odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele Centrum Onkologii potwierdzili wolę przekazania m.st. Warszawa gruntu przeznaczonego pod inwestycję oraz udostępnienia nieruchomości pod wspólny wjazd do szpitali;
 • Oświadczenie 1/08/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. wydane przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami – zgoda na dysponowanie na cele budowlane działkami ewidencyjnymi nr 2/53, 2/77, 2/79, 2/80, 2/83, 2/84, 2/87 i 2/88 z obrębu 1-10-75;
 • W dniu 15 września 2011 r. została odebrana koncepcja architektoniczno-budowlana Szpitala Południowego;
 • Oświadczenie 14/05/2012 z dnia 28 maja 2012 r. wydane przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami – zgoda na dysponowanie na cele budowlane działką ewidencyjną nr 2/44 z obrębu 1-10-75;
 • W dniu 3 sierpnia 2012 r. przedstawiciel Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie poinformował Biuro Gospodarki Nieruchomościami, że nie wyraża zgody na podpisanie porozumienia o współpracy podczas realizacji inwestycji budowy wjazdu do Szpitala Południowego oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na dysponowanie terenem na cele budowlane;
 • W dniu 24 października 2012 r. został odebrany projekt budowlany;
 • W dniu 6 listopada 2012 r. został odebrany projekt technologii Szpitala;
 • W dniu 3 grudnia 2012 r. złożono do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego wniosek o pozwolenie na budowę;
 • W dniu 18 stycznia 2013 r. Biuro Gospodarki Nieruchomościami złożyło Wniosek o wszczęcie na rzecz m.st. Warszawy postępowania wywłaszczeniowego w sprawie ograniczenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego Centrum Onkologii – Instytutowi im. M. Skłodowskiej-Curie;
 • W dniu 22 stycznia 2013 r. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego przesłało Wezwanie do usunięcia braków wniosku o pozwolenie na budowę;
 • W dniu 11 lutego 2013 r. zawiadomiono o przekazaniu wniosku o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego Wojewodzie Mazowieckiemu;
 • Postanowienie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 41/OŚ/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 • Postanowienie Wojewody Mazowieckiego Nr 239/2013 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie wyznaczenia Starosty Warszawskiego Zachodniego do załatwienia sprawy o wszczęcie na rzecz m.st. Warszawy postępowania wywłaszczeniowego;
 • Biuro Konsultingowe Rozwoju Budownictwa Służby Zdrowia „PROMEDICON” Sp. z o.o. w dniu 10 maja 2013 r. dostarczyło do weryfikacji niżej wymienioną dokumentacje projektową:
  – projekty wykonawcze;
  – przedmiary robót;
  – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót;
  – kosztorysy inwestorskie oraz szacunkową wycenę pierwszego wyposażenia, która po weryfikacji, została przekazana Wykonawcy celem wprowadzenia modyfikacji.
 • W dniu 27 maja 2014 r. Starosta Warszawski Zachodni wydał Decyzję Nr 247/GM/2014 o wywłaszczeniu polegającym na ograniczeniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego Centrum Onkologii poprzez ustanowienie na nim, na rzecz m.st. Warszawy prawa użytkowania;
 • W dniu 23 lipca 2014 r. został odebrany projekt wykonawczy;
 • W dniu 31 lipca 2014 r. SZRM otrzymał decyzję nr 1360/2014 Wojewody Mazowieckiego utrzymującego w mocy decyzję Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 247/GM/2014 z dnia 27/05/2014 r.
 • W dniu 31 lipca 2014 r. SZRM otrzymał decyzję nr 413/GM/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie nieruchomości niezbędnej do budowy wjazdu na teren projektowanego szpitala od ul. Pileckiego oraz nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności. W dniu 19.08.2014 r. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie odwołało się do Wojewody Mazowieckiego od w/w decyzji.
 • W dniu 09 września 2014 r. został odebrany przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz STWiOR.
 • Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 1729/2014 z dnia 25.09.2014 r. utrzymał w mocy decyzję Starosty Warszawskiego Zachodniego.
 • Prezydent m.st. Warszawy Decyzją nr 380/URN/2014 z dnia 2 października 2014 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Szpitala Południowego.
 • W dniu 31.10.2014 r. Centrum Onkologii odwołało się od decyzji Wojewody Mazowieckiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
 • W dniu 27.10.2014 r. Instytut Hematologii i Transfuzjologii złożył odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy o uchylenie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy Nr 380/URN/2014 z dnia 02.10.2014 r.
 • W stołecznym Ratuszu 2 kwietnia 2015 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą reprezentowanym przez Panią Prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz, Wojewodą Mazowieckim Jackiem Kozłowskim, Centrum Onkologii i Centrum Hematologii i Transfuzjologii reprezentowanych przez Dyrektora Krzysztofa Warzochę. Porozumienie usuwa przeszkody, które dotychczas blokowały rozpoczęcie budowy szpitala.

Szpital Południowy pobierz >>

***

Galeria:

Kwiecień 2012

Dokumentacja projektowa szpitala.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 2 lutego 2011 godz 11:25
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Truskawa - 27 kwietnia 2018 godz 12:57