niedziela, 17 stycznia 2021

Rozpoczęły się prace przy budowie pomnika Wojciecha Korfantego.

3 lipca br., Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta realizujący budowę pomnika Wojciecha Korfantego, wprowadził wykonawcę robót – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg Warszawa na teren budowy. Prace polegające na przygotowaniu terenu pod posadowienie pomnika ruszyły chwilę po tym terminie po wcześniejszym zabezpieczeniu – ogrodzeniu terenu.

Obecnie został wykonany wykop pod murek o długości 11 metrów i głębokości 1,2 metra oraz pod płytę pomnika. Zakończono wykonanie 12 mikropali, które zostały wbite na głębokość ok 7 metrów. Wykonawca w przyszłym tygodniu będzie wykonywał zbrojenie murka oraz płyt pod pomnik. Następnie zostanie ułożona nawierzchnia a na niej w końcowym etapie posadowiony pomnik. Prace przewidują również zagospodarowanie terenu wokół pomnika.

Lokalizacja pomnika

Pomnik stanie w ważnym miejscu Warszawy, przy Trakcie Królewskim, po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania Al. Ujazdowskich z ul. Agrykola przed ogrodzeniem Ogrodu Botanicznego. Wcześniej zostały już ulokowane wzdłuż Traktu Królewskiego monumenty wybitnych Polaków. Na pl. Trzech Krzyży stoi pomnik Wincentego Witosa, po drodze upamiętniono jeszcze Ignacego Jana Paderewskiego (w parku Ujazdowskim) i Romana Dmowskiego (u zbiegu Al. Ujazdowskich i al. Szucha). Przy Belwederze ustawiono posąg Józefa Piłsudskiego.  Do tego grona dołączy kolejna wielka postać – Wojciecha Korfantego. W planach jest budowa pomnika Ignacego Daszyńskiego (między wylotem al. Szucha a Trasą Łazienkowską).

Pomnik

Pomnik o tradycyjnej formie, wzniesiony jest na niskiej platformie o trzech stopniach. Do budowy bryły z granitu nie będzie używany żaden metal. Postać Wojciecha Korfantego będzie miała 2,5 metra wysokości. Ważąca 570 kg postać, zostanie wykonana z patynowanego brązu. Bryła obok której stoi postać, zostanie wykonana z czarnego polerowanego granitu Monumental. Na bryle widnieje napis: „Wojciech Korfanty 1873-1939, polityk śląski, chrześcijański demokrata”.

Pomnik stanie na powierzchni 9 metrów kwadratowych, natomiast nawierzchnia utwardzona stanowić będzie nieco ponad 70 metrów kwadratowych. Wykonana będzie z kostki granitowej o wymiarach 9,5 x 9,5 cm. Całość monumentu oświetlą latarnie zewnętrzne, naświetlacze na maszcie oraz oprawy wpuszczone w ścianę.

Odsłonięcie pomnika

Pomnik ma zostać odsłonięty w tym roku. W 2019 roku przypada 80-ta rocznica śmierci Wojciecha Korfantego oraz setna rocznica wybuchu I powstania śląskiego. Będzie to czas symboliczny, bowiem Sejm RP ustanowił rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich.

Konkurs na opracowanie koncepcji

4 czerwca 2018 r, ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji pomnika – rzeźby figuralnej wraz z zagospodarowaniem terenu otaczającego, upamiętniającego Wojciecha Korfantego, jednej z najbardziej znaczących postaci XX-wiecznej historii Polski.

Do 16 lipca 2018 roku złożono 22 wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Ostatecznie w wyniku weryfikacji, do udziału w konkursie zostało zakwalifikowanych 21 uczestników. Na konkurs wpłynęło 11 prac konkursowych. Sąd konkursowy, obradujący 16 października 2018 roku, uznał za najlepsze dzieło pracę Karola Badyny z „Pracowni Rzeźby Forma” z Krakowa. W trakcie obrad dokonano oceny prac pod kątem następujących kryteriów: idea, forma i ekonomia.

Karola Badyna otrzymał pierwszą nagrodę. Zdaniem 13 sędziów jury, kompozycja wybranego pomnika, wyraźnie eksponuje postać Wojciecha Korfantego jako męża stanu. Najwyżej w tym wypadku została też oceniona czytelność ideowa upamiętnienia, wielowartościowość i głębia przekazu, a także siła wyrazu dostosowana do zastosowanych środków.

Organizatorem konkursu było Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadziło Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.  Powstanie monumentu finansuje m.st. Warszawa.

Wojciech Korfanty

Wojciech Korfanty urodził się w 1873 r. w Siemianowicach Śląskich. Pochodził z rodziny górniczej. W czasach zaborów był posłem do Reichstagu i pruskiego Landtagu, w którym reprezentował Koło Polskie. Jednym z najbardziej znanych czynów Wojciecha Korfantego pozostaje bez wątpienia wystąpienie w niemieckim parlamencie z żądaniem przyłączeniem do państwa polskiego wszystkich ziem zaboru pruskiego. W 1920 r. rząd polski mianował go komisarzem plebiscytowym na Górnym Śląsku. Po niekorzystnych wynikach plebiscytu, w 1921 r. stanął na czele trzeciego powstania śląskiego. Efektem tego zrywu było przyłączenie do Polski większości przemysłu ciężkiego Górnego Śląska.

W II RP Wojciech Korfanty zasiadał w Sejmie z ramienia Chrześcijańskiej Demokracji, pełnił też funkcję wicepremiera w rządzie Wincentego Witosa. Był przeciwnikiem Józefa Piłsudskiego. Po zwycięstwie sanacji został osadzony w twierdzy brzeskiej. Po uwolnieniu w 1935 r. wyemigrował do Pragi. Wrócił do kraju w 1939 r. i znów znalazł się za kratkami. Wyszedł na wolność będąc ciężko chorym. Niedługo potem zmarł. Jego pogrzeb odbył się w Katowicach 20 sierpnia 1939 r. na który przybyło tysiące osób.

Wojciech Korfanty jest jedną z najbardziej znaczących postaci dwudziestowiecznej historii Polski. Jego postać winna znaleźć godne miejsce obok innych ojców niepodległej Polski. Pamięć o Nim i szacunek dla Jego dokonań były inspiracją do podjęcia starań, aby w stolicy, gdzie pracował i gdzie zmarł, przypominać Jego działalność, dzięki której część Górnego Śląska znalazła się w odrodzonej Rzeczypospolitej.

Został uhonorowany:

Poniżej prezentujemy zdjęcia z inwestycji wykonane 11 lipca 2019 r.

Wizualizacje

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Julia Matuszewska - 12 lipca 2019 godz 12:08
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 18 lipca 2019 godz 13:55