środa, 4 sierpnia 2021

Halę Gwardii chciałoby wyremontować 7 firm, złożyły one wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach. Postępowanie, które toczy się od września, wyłoni wykonawcę projektu i remontu. Wybrana firma docelowo zajmie się utrzymaniem i zarządzaniem wschodniej Hali Mirowskiej – Hali Gwardii.

Następujące firmy, złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach:

1)      Property Group XXVIII Sp.z o.o.
2)      FOOD HALL POLAND Sp.z o.o.
3)      Multibud Investment W. Ciurzyński S.A.
4)      White Star Real Estate sp. z o.o.
5)      CBR EVENTS Sp. z o.o.
6)      Budimex I sp. z o.o.
7)      Mota-Engil Central Europe PPP 3 Sp. z o.o.

Procedura wyboru składa się z kilku etapów. W dalszej kolejności do udziału będzie dopuszczonych maksymalnie pięciu potencjalnych partnerów, z nimi negocjacje rozpoczną się pod koniec kwietnia tego roku. Wówczas zostanie wypracowany model realizacji przedsięwzięcia, a także szczegółowy podział zadań i ryzyk wraz z warunkami umowy. Negocjacje potrwają do końca tego roku. W maju 2022 r. uczestnicy postępowania zostaną zaproszeni do złożenia ofert, a miasto wybierze najkorzystniejszą z nich. Prace projektowe będą mogły rozpocząć się jeszcze w tym samym roku.

Ostatecznie wybrany wykonawca w zamian za sfinansowanie i realizację planowanej inwestycji otrzyma prawo do eksploatacji całego obiektu. To również z nim przyszli najemcy będą ustalać warunki swojej działalności na terenie wyremontowanej Hali.

Do czasu wyboru wykonawcy remontu Hala Gwardii będzie działać tak, jak dotychczas. Miasto podpisało umowę z obecnym operatorem – firmą CBR Events na prowadzenie działalności w tej lokalizacji przez kolejnych 17 miesięcy, czyli do czerwca 2022r.

Rewaloryzacja obiektu jest możliwa dzięki formule Partnerstwa Prywatno-Publicznego.

PPP to przede wszystkim dobre wydatkowanie środków publicznych dzięki zaangażowaniu kapitału prywatnego w inwestycje, możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia biznesu. Jest to sprawdzona formuła dla projektów, które łączą w sobie różne cele. Takim projektem jest Hala Gwardii, w której po zakończonym remoncie będziemy mogli cieszyć się nowoczesną przestrzenią handlową, targiem z lokalną, zdrową żywnością, strefą kulinarną, ale też miejscem spotkań i wydarzeń kulturalnych.

Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu generalnego remontu zabytku tak, by przywrócić Hali jej unikatowy, oryginalny handlowo-usługowy klimat. Ze względu na wartości historyczne budynku remont będzie prowadzony w oparciu o wytyczne konserwatorskie. Wykonawca odnowi i uzupełni zachowane detale elewacji (m.in. gzymsy, balustrady, opaski okienne), a wszystkie ślady związane z działaniami wojennymi (np. ślady po kulach) zostaną zakonserwowane. Co ważne, wytyczne nie dopuszczają handlu wielkopowierzchniowego i dyskontowego.

Rewaloryzacja Hali Gwardii to istotny element nowego projektu wdrożonego przez UM Warszawa pn. „Nowe Centrum Warszawy”.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Aleksandra Bondyra - 27 stycznia 2021 godz 17:01
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 28 stycznia 2021 godz 9:01