wtorek, 7 grudnia 2021

Sekretariat Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa
tel. 22 277 58 00
fax. 22 277 58 05
Adres poczty elektronicznej: szrm@szrm.pl

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:30

 (po uprzednim umówieniu spotkania)

Zespół ds. Kadr i Organizacji
tel. 22 277 59 20
fax. 22 277 58 05
Adres poczty elektronicznej: jkowalska@szrm.pl

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:30

(po uprzednim umówieniu spotkania)

 

Skargi i wnioski
Skargi i wnioski należy kierować na adres sekretariatu Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. Mogą być one wnoszone w każdej formie: ustnie, pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Skargi rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta (art. 237 § 1 kpa).                            

Spraw załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (Dział I, Rozdział 7, art. 35-38).

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 2 lutego 2011 godz 12:16
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Truskawa - 29 kwietnia 2020 godz 8:30