wtorek, 20 kwietnia 2021

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wychodząc naprzeciw nowoczesnym technologiom projektowania i realizacji inwestycji, wdraża na przykładzie pierwszej pilotażowej inwestycji pn. „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych”, stosowane już coraz powszechniej wśród biur projektowych i właścicieli budynków narzędzie, Building Information Modeling (BIM).

24 stycznia 2020 r., Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy istniejącego przejścia podziemnego ze zmianą przeznaczenia na funkcję socjalną i higieniczną inwestycji pn. „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych”. Termin składania ofert mija 12 lutego 2020 r.

Projekt jest przełomowym krokiem do wdrożenia technologii BIM dla przyszłych inwestycji realizowanych przez naszą jednostkę.

Do głównych celi zastosowania technologii BIM należy:

  • Wsparcie w procesie projektowania poprzez sprawną komunikację pomiędzy Projektantami i Zamawiającym oraz poprawa komunikacji pomiędzy podmiotami realizującymi inwestycję;
  • Optymalizacja kosztów realizacji budowy obiektu;
  • Lepsza kontrola przez Zamawiającego prac projektowych pod kątem jakości, terminowości oraz zgodności z oczekiwaniami SZRM;
  • Koordynacja prac projektowych przez wyeliminowanie kolizji projektowych, montażowych i logistycznych w celu zmniejszenia kosztów budowy, zmniejszenia ilości odpadów i skrócenia czasu realizacji;
  • Przedmiarowanie i wycena – uzyskanie jednoznacznych i bezbłędnych przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, które będą wykorzystane w procesie wyboru wykonawcy inwestycji i ułatwią wycenę robót;

Zachęcamy zainteresowane biura projektowe do złożenia ofert.

Zobacz – więcej informacji:
https://szrm.pl/ogloszenie-nr-505813-n-2020-z-dnia-2020-01-24-r/

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Julia Matuszewska - 30 stycznia 2020 godz 13:12
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 30 stycznia 2020 godz 13:12