niedziela, 13 czerwca 2021

W związku z prośbą potencjalnych oferentów, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta przesunął termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli” na 24.08.2020 do godz.11.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tego samego dnia o godzinie 12.00

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Julia Matuszewska - 13 sierpnia 2020 godz 11:58
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 13 sierpnia 2020 godz 11:58