sobota, 18 września 2021

I. Informacje o Inwestycji

Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102”.

Adres Inwestycji: ul. Halna 32, dz. nr ew. 57, 58, 59 w obrębie 3-12-79, 04-961 Warszawa – Wawer.

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Dokumentacja projektowa i przetargowa: SAWA – TECH Projektowanie- Wykonawstwo Sp. z o.o. z Warszawy

Wykonawca robót budowlanych: Konsorcjum Firm: MS BUILDING Sp. z o.o., Sp. k. – Lider konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ELKO” S.C. Tadeusz Siekierski,  Michał Siekierski – Członek konsorcjum

Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

II. Przebieg realizacji 

Czerwiec 2018

 

Luty 2018

 

Styczeń 2018

Grudzień 2017

Listopad 2017

Październik 2017

Sierpień 2017

Wizualizacja

Wrzesień 2016

  • 16 września 2016 roku projektant złożył stosowny wniosek o pozwolenie na budowę w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
  • 1 czerwca 2016 roku SZRM podpisał umowę z ARTNOVA KONSERWACJA ZABYTKÓW Spółka Cywilna na wykonanie badań stratygraficznych  wraz z ustaleniem pierwotnej kolorystyki elewacji budynku i programem prac konserwatorskich ul. Halna 32- zgodnie z zaleceniami  konserwatorskimi z BSKZ – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół  Specjalnych nr 102”.
  • 26 kwietnia 2016 roku została wydana Decyzja Nr 50/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  • 15 kwietnia 2016 roku SZRM podpisał umowę z  SAWA – TECH Projektowanie-Wykonawstwo Sp. z o.o. na wykonanie modyfikacji koncepcji architektonicznej budynku przy ul. Halnej 32 zgodnie z Koncepcją nr 1 zatwierdzoną przez Użytkownika i Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy – w ramach zadania inwestycyjnego j.w.
  • 19 listopada 2015 roku SZRM podpisał umowę z SAWA – TECH Projektowanie-Wykonawstwo Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji  projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego j.w.
  • 2 października 2015 roku SZRM ponownie ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej oraz pełnienie nadzoru  autorskiego dla zadania j.w.
  • 3 września 2015 roku SZRM ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla    zadania j.w.
  • 30 kwietnia 2015 roku SZRM podpisał umowę z Polskimi Konserwatorami Zabytków Barański i Wspólnicy Sp. k. na wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości adaptacji i przebudowy budynku mieszkalnego 4-ro kondygnacyjnego na potrzeby ZSS nr 102.
  • 25 września 2014 roku została przyjęta Uchwała Rady m.st. Warszawy o Nr XCI/2320/2014, wprowadzająca zadanie inwestycyjne do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042 do realizacji przez SZRM.

III. Opis obiektu

Realizowana inwestycja pn.: ,,Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 102” ma na celu zagospodarowanie budynku w sposób pozwalający na funkcjonowanie w nim placówki, która obecnie ma siedzibę przy ul. Przedwiośnie 1. W chwili obecnej planowana jest przebudowa oraz rozbudowa budynku w celu stworzenia właściwych warunków lokalowych na potrzeby szkoły specjalnej dla dzieci z autyzmem, upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Inwestycja pozwoli na rozwój placówki oraz zwiększenie oferty edukacyjnej. Budynek pełnił będzie funkcję szkoły specjalnej o wysokim standardzie. Powstaną pracownie rozwijające zainteresowania plastyczne dzieci oraz sala gimnastyczna do terapii zajęć z integracji sensorycznej. Na terenie zewnętrznym powstanie boisko sportowe oraz plac zabaw.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Karolina Mosiołek - 5 października 2016 godz 11:42
Ostatnia aktualizacja: szrm - 19 czerwca 2018 godz 14:13