Umowa o dofinansowanie Projektu ”Modernizacja nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście”

W dniu 10 grudnia 2008 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie Projektu ”Modernizacja nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście” nr Z/2.14/I/1.4/1261/05/U/30/08 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 ZPORR Działania 1.4 Rozwój turystyki i kultury. Zgodnie z podpisaną Umową miasto uzyskało dofinansowanie z tego projektu w wysokości  17 362 922,01 zł, tj. 50% całkowitej wartości.