Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską

W dniu 2 września 2009r. została podpisana umowa  o dofinansowanie nr UDA-RPMA.03.01.00-14-002/09-00 dla projektu "Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską" pomiędzy Województwem Mazowieckim a Beneficjentem, Miastem Stołecznym Warszawa.

W/w umowa została zmieniona:

Aneksem nr UDA-RPMA.03.01.00-14-002/09-02/09-01 z dnia 19.02.2010r.

Aneksem nr UDA-RPMA.03.01.00-14-002/09-02 z dnia 24.05.2011 r.

Aneksem nr UDA-RPMA.03.01.00-14-002/09-03 z dnia 17.10.2011r.

Aneksem nr UDA-RPMA.03.01.00-14-002/09-04 z dnia 30.12.2011 r.

Aneksem nr UDA-RPMA.03.01.00-14-002/09-05 z dnia 30.07.2012 r.,

Aneksem nr UDA-RPMA.03.01.00-14-002/09-06 z dnia 24.01.2013 r.

Aneksem nr UDA-RPMA.03.01.00-14-002/09-07 z dnia 26.04.2013 r.

Aneksem nr UDA-RPMA.03.01.00-14-002/09-08 z dnia 03.06.2014r.

Aneksem nr UDA-RPMA.03.01.00-14-002/09-09 z dnia 29.06.2015r.

wprowadzając następujące kwoty:

Całkowita wartość projektu: 154 972 971,89 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 125 461 205,75 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 106 642 024,89 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Priorytet III  Regionalny system transportowy

Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie:www.mazowia.eu

Szczegółowy opis projektu został zamieszczony w tym miejscu.