poniedziałek, 1 czerwiec 2020

W dniu dzisiejszym tj. 8 stycznia 2016 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy kanału zbiorczego celem prowadzenia przewodów rozdzielczych infrastruktury technicznej oraz budowy placu miejskiego przed PKiN wraz z parkingiem podziemnym.

Konsorcjum 1. SAFEGE Spółka akcyjna uproszczona – Pełnomocnik 2.  „Schuessler-Plan Inżynierzy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” – Partner przedmiot umowy wykona  w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN, budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania”.

Termin wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – czerwiec 2017 r.

więcej informacji : http://szrm.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenie-o-zamowieniu-2015s-177-321749/

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: Barbara Dżugaj - 8 stycznia 2016 godz 12:02
Ostatnia aktualizacja: - 8 stycznia 2016 godz 12:02