sobota, 18 września 2021

Na warszawskiej Pradze Północ powstanie nowa placówka opiekuńczo-wychowawcza oraz punkt pomocy Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W starym budynku administracyjnym ZGN oraz dawnych pomieszczeniach gospodarczych zostanie przeprowadzony generalny remont, a oba obiekty zostaną przebudowane i połączone łącznikiem. Dzięki planowanej modernizacji na działce przy ul. 11 Listopada powstanie około 900 m² nowoczesnej powierzchni dedykowanej usługom pomocy społecznej.

I. Informacje o Inwestycji

Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”.

Adres Inwestycji: ul. 11 Listopada 13/15, dz. ew. nr 20 z obrębu 4-12-02, Warszawa – Praga Północ

Inwestor:   Miasto Stołeczne Warszawa

Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Dokumentacja projektowa i przetargowa: Marcin Jeziorski Architekt

Wykonawca robót budowlanych: „ZAB-BUD” Andrzej Zaboklicki

Źródła finansowania:  Miasto Stołeczne Warszawa

II. Przebieg realizacji

Październik 2018

Czerwiec 2018

Luty 2018

 

Grudzień 2017

Listopad 2017

Październik 2017

Lipiec 2017

Czerwiec 2017

 • 04 kwietnia 2017 roku SZRM dokonał wprowadzenia wykonawcy robót na teren budowy.
 • 31 marca 2017 roku SZRM podpisał umowę na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej” z firmą „ZAB-BUD” Andrzej Zaboklicki z Warszawy. Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-18578-2017-z-dnia-2017-02-02-r/
 • 22 marca 2017 roku SZRM dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez firmę: „ZAB-BUD” Andrzej Zaboklicki z Warszawy. Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-18578-2017-z-dnia-2017-02-02-r/
 • 21 lutego 2017 r. w siedzibie SZRM nastąpiło otwarcie ofert na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”.
  Wpłynęło 11 ofert. Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-18578-2017-z-dnia-2017-02-02-r/

Luty 2017

 • 2 lutego 2017 roku SZRM ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego
  pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”.
  Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-18578-2017-z-dnia-2017-02-02-r/
 • 7 listopada 2016 roku została wydana Decyzja Nr 169/2016 Prezydenta m.st. Warszawy, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę.
 • 10 maja SZRM 2016 roku podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowo przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”. Wykonawcą dokumentacji jest firma Marcin Jeziorski Architekt z Warszawy.
 • 14 kwietnia 2016 roku SZRM zaprosił do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo przetargowej dla ww. zadania inwestycyjnego.
 • 2 stycznia 2015 roku Prezydent m.st. Warszawy wydała Zarządzenie nr 4/2015 o przekazaniu działki SZRM celem realizacji inwestycji.
 • 25 września 2014 roku została przyjęta Uchwała Rady m.st. Warszawy o Nr XCI/2320/2012 wprowadzająca zadanie inwestycyjne do WPF m.st. Warszawy na lata 2014-2042 do realizacji przez SZRM.

III. Opis projektu

Realizacja przez SZRM zadania inwestycyjnego przy ul. 11 Listopada 13/15 obejmuje przygotowanie koncepcji, opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych oraz rozbudowę budynków (administracyjnego o kubaturze 2.970 m3 i gospodarczego o kubaturze 565 m3) wraz z utworzeniem łącznika, a także zagospodarowanie terenu całej działki. Modernizacja zostanie przeprowadzona w związku ze zmianą sposobu użytkowania i nowym przeznaczeniem obiektu na cele placówki opiekuńczo-wychowawczej i Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Prace remontowe i adaptacyjne będą obejmowały m.in.:
– wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych;
– budowę nowych klatek schodowych (budynek administracyjny);
– rozbiórkę starego i budowę nowego węzła cieplnego;
– roboty tynkarskie, malarskie, okładzinowe;
– wymianę wszystkich obróbek blacharskich;
– roboty remontowe elewacji;
– wymianę stolarki drzwiowej i okiennej;
– wymianę nawierzchni dojazdu;
– wymianę uszkodzonych fragmentów ogrodzenia, remont ogrodzenia.

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Karolina Mosiołek - 21 lutego 2017 godz 15:18
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 16 kwietnia 2020 godz 20:54