wtorek, 20 kwietnia 2021

We wtorek 18 lutego, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zakończył pierwszy etap prac związanych z realizacją inwestycji pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy”, polegający na wycince tylko niezbędnych drzew.

Teren inwestycji zajmuje niewielki obszar Parku Powstańców Warszawy i przylega swoją lokalizacją do Cmentarza Powstańców Warszawy. Wybrany w drodze konkursu i opracowany projekt, zakłada jak najmniejszą ingerencję w otoczenie przy jednoczesnym maksymalnym zachowaniu istniejącego drzewostanu. Dodatkowo projekt respektuje nieprzekraczalne linie zabudowy określone w planie miejscowym a realizowane w drugim etapie inwestycji budynki Izby, nie będą wyższe niż 6 metrów.

Co istotne, inwestycja realizowana przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, nie zakłada relokacji placu zabaw i siłowni plenerowej (powstałych w ramach budżetu partycypacyjnego), przeznaczonych dla mieszkańców okolicznych osiedli na Woli i innych osób odwiedzających Park. Do obsługi komunikacyjnej inwestycji, zostanie wykorzystany istniejący układ drogowy od strony ulicy Wolskiej i od strony ulicy Sowińskiego. W ramach inwestycji nie jest planowana budowa parkingu.

W zamian za wycinkę nielicznych drzew, nasadzimy nowe drzewa o dużych rozmiarach na terenie Parku w miejscach wskazanych przez Zarząd Zieleni.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Julia Matuszewska - 19 lutego 2020 godz 11:17
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 19 lutego 2020 godz 12:37