sobota, 18 września 2021

I. Informacje o Inwestycji

Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”.

Adres Inwestycji: ul. Strzelecka 11/13, dz. ew. Nr 56 z obrębu 41301, Warszawa – Praga Północ.

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Wykonawca Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU): Polscy Konserwatorzy Zabytków Barański i Wspólnicy Sp.k

Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

***

II. Przebieg realizacji

W dniu 19 września 2017 r. w obecności Pana Michała Olszewskiego zastępcy prezydenta m. st. Warszawy między SZRM a firmą BUDIMPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”.

‘Pałacyk Konopackiego’ to usytuowany u zbiegu ul. Strzeleckiej i Środkowej zabytkowy obiekt z trzema kondygnacjami nadziemnymi, podpiwniczony, o kubaturze 5461 m³. Bryłę budynku stanowi część główna równoległa do ul. Środkowej oraz dwa skrzydła boczne. Obiekt w maju 2005 roku został wpisany jest do rejestru zabytków i znajduje się pod stałym nadzorem konserwatorskim, niebawem zostanie poddany generalnemu remontowi i modernizacji poprzez dostosowanie go do aktualnych warunków technicznych dla budynków użyteczności publicznej.

Realizacja ww. inwestycji będzie prowadzona pod nadzorem mykologicznym i konserwatorskim

W ramach umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową, projekt budowlany wielobranżowy z niezbędnymi uzgodnieniami, projekty wykonawcze oraz wykona  roboty budowlane w tym m.in.: roboty zabezpieczające, osuszające, odgrzybiające oraz przeprowadzi czynności zmierzające do usunięcia wszelkich zagrożeń biologicznych.

Koszt wykonania inwestycji opiewa na kwotę 8 788 999,99 zł brutto. Zakończenie robót budowlanych ma nastąpić we wrześniu 2019 roku. 

Koncepcja zmiany sposobu użytkowania, remontu i rozbudowy istniejącego budynku z przeznaczeniem na Dom Kultury obejmuje całą powierzchnię budynku o kubaturze 5461 m³, cztery kondygnacje: piwnicę, parter, pierwsze piętro, poddasze i ogród. W budynku znajdują się trzy klatki schodowe: przy wejściu do obiektu, środkowa i od strony ulicy Strzeleckiej. W klatkach są schody drewniane w bardzo złym stanie technicznym i mykologicznym.

Na nowej powierzchni zaprojektowana została sala wielofunkcyjna z możliwością przebywania w niej ok. 100 osób, sanitariaty oraz pomieszczenie magazynowe. Ocieplony stropodach nad całą częścią dobudowaną będzie pełnił funkcję tarasu na parterze. Powierzchnia użytkowa obiektu po rozbudowie wynosić będzie 1 373 m2, natomiast powierzchnia tarasu – 170 m2.

Piwnica: znajdują się tam między innymi pomieszczenia takie jak: serwerownia i pomieszczenia dla przyłączy mediów, pomieszczenie dla węzła cieplnego, wentylatornia, rozdzielnia elektryczna oraz magazyny: magazyn sali muzycznej, warsztat naprawy itp. Projektuj się rozbudowę piwnicy o nową powierzchnię użytkową m.in. salę wielofunkcyjną, szatnie i toalety. Na poziomie piwnicy w części istniejącej znajduje się jedno pomieszczenie do którego dostęp jest tylko z zewnątrz budynku. Pomieszczenie to przeznacza się na warsztat sprzętu rowerowego oraz projektuje się dodatkowy dostęp do magazynu sprzętu ogrodowego z zewnątrz.

Parter: na parter który znajduje się ok. 80 cm powyżej poziomu gruntu, prowadzą schody i [projektowany podnośnik hydrauliczny dla niepełnosprawnych. W związku z nową koncepcją aranżacji pomieszczeń i komunikacji należy wyrównać poziom posadzki aby uzyskać swobodne przejście wokół schodów prowadzących na piętra czy do kawiarni. Inne pomieszczenia znajdujące się na parterze to m.in.  część recepcyjna i kącik dla maluchów, klub seniora, toalety, galeria – miejsce spotkań, pracownia mody i szycia.

Piętro I: pomieszczenia na tym piętrze są przeznaczone na biura dla pracowników obsługujących Dom Kultury i na siedziby różnych organizacji.

Poddasze: jest częścią per formatywną w której będą odbywać się lekcje muzyki, baletu czy tańca. Należy zaprojektować ściany i sufity o podwyższonym współczynniku akustycznym.

Instalacje techniczne obiektu: w ramach niniejszego przedsięwzięcia należy doprowadzić i wyposażyć budynek w instalacje, systemy i sieci jak np. łącza teletechniczne, system wentylacji i oddymiania itp.

Wykonawca będzie musiał dostosować się do wytycznych i zaleceń opracowania pn. ‘Ekspertyza mykologiczna budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego – w Warszawie’ wykonanego w czerwcu 2016 r. przez MYKO-SYSTEM Systemy osuszeniowe i odgrzybieniowe Budownictwo Jacek Ciak.

Ekspertyza została wykonana po wizji lokalnej budynku przeprowadzonej w dniach 30-31 maja 2016 r. kiedy to dokonano wnikliwego przeglądu obiektu. Dla celów badań wykonano miejscowo odkrywki i badania mykologiczne metodą makroskopową. Zarówno na ścianach, jak i na wspomnianych stropach stwierdzono bujnie rozwijające się grzyby pleśniowe i domowe. Grzyby domowe zaczęły atakować także nowo wybudowane w 2016 r. stropy WPS – wykonane w celu zabezpieczenia obiektu przed postępującą degradacją.

W związku z przeprowadzoną analizą mykologiczną, przed podjęciem jakichkolwiek prac Wykonawca zobowiązany jest do wykonania szeregu specjalistycznych zabiegów dotyczących odgrzybiania budynku, takich jak m.in.: skucie wszystkich tynków, rozkucie przewodów kominowych; wykucie spoin na gł. 3-5 cm w dolnych partiach ścian i miejscach przerastania grzybów domowych następnie zabezpieczenie ich specjalistycznym preparatem; rozebranie schodów i podłóg drewnianych; demontaż: parapetów, klinów, progów, ościeżnic okiennych i drzwiowych; dokładne oczyszczenie wszystkich szczelin i wielokrotne opryski preparatami grzybobójczymi; oczyszczenie zagrzybionych miejsc szczotkami stalowymi i ryżowymi, wykonanie opalania; wykonanie nawiertów i siatki iniekcji; osuszanie ścian, wentylowanie i naświetlania – zgodnie z wytycznymi. To jedynie część zalecanych prac.

Inwestycja „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” została uwzględniona w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy, zaś w grudniu 2015 r. Uchwałą Rady m.st. Warszawy (Nr XXI/515/2015) została wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042.

W dniu 30 maja 2017 r. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ogłosiło konkurs architektoniczno-urbanistyczny pod nazwą „Ulice Nowej Pragi” na opracowanie koncepcji przebudowy ulic: Środkowej i Strzeleckiej.

W ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Praga-Północ ma zyskać nową jakość przestrzeni publicznej. Metamorfozę przejdzie zwłaszcza ulica Środkowa, która zgodnie z założeniami będzie łączyć funkcje deptaku, ulicy, parkingu i miejsca spotkań. Chcąc poznać opinie mieszkańców na temat zmiany lokalnej przestrzeni publicznej przeprowadzono konsultacje społeczne.

Część działki na której usytuowany jest Pałacyk Konopackiego będzie zagospodarowana w oparciu o koncepcję wybraną w tym konkursie.

***

  • Styczeń 2019 
  • Październik 2018

W dniu 21 lipca 2017 roku, odbyła się wizja lokalna budynku zlokalizowanego przy ul. Strzeleckiej 11/13 w ramach  postępowania o udzielenie zamówieni publicznego na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”.

  • 3 sierpnia 2016 roku SZRM podpisał umowę z firmą Polscy Konserwatorzy Zabytków Barański i Wspólnicy Sp.k na wykonanie PFU.
  • 30 maja 2016 roku SZRM podpisał umowę z firmą J.Ciak MYKO-SYSTEM Systemy Osuszeniowe i Odgrzybieniowe. Budownictwo na wykonanie ekspertyzy mykologicznej.
  • 7 marca 2016 roku Stołeczny Konserwator Zabytków wydał zalecenia konserwatorskie dla ,,Pałacyku Konopackiego’’.

Listopad 2015

  • 10 grudnia 2015 roku została przyjęta Uchwała Rady m.st. Warszawy o Nr XXI/515/2015 wprowadzająca inwestycję do WPF m.st. Warszawy na lata 2016-2042.

Maj 2009

III. Trochę historii

Dom Ksawerego Konopackiego nazywany również „Pałacykiem Konopackiego” jest zabytkowym budynkiem, jednym z najcenniejszych dla historii warszawskiej Pragi budynków. W czasach, gdy Nowa Praga przeżywała rozkwit, skrzyżowanie ulicy Środkowej i Strzeleckiej było najważniejszym, centralnym punktem dzielnicy. Teren ten kiedyś nosił nazwę  „Konopaczyzna” lub „Nowa Praga”, a osada w 1891 r. stała się częścią Warszawy. Budynek wzniesiony został w latach 1861-1866, wg projektu nieznanego architekta dla właściciela i założyciela dzielnicy Ksawerego Konopackiego. W 1881 r. dom stał się własnością emerytowanego Rosjanina – generała księcia Agafona Wachwachowa, do którego należała wówczas duża część terenu w kwartale ulic Środkowej, Strzeleckiej, Kowelskiej i Kowieńskiej. W kolejnych latach pałacyk przeszedł w ręce spółki żydowskich przedsiębiorców, Endelmana i Papiernego. W 1924 roku cała nieruchomość pomiędzy ulicami: Środkową i Kowelską została zakupiona przez miasto, które przeznaczyło teren wraz z budynkiem na cele oświatowe. I tak w kolejnych latach Pałacyk gościł w swoich progach przedszkole, a na dalszych terenach działki wybudowana została szkoła.

IV. Opis obiektu

Obiekt podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi. o kubaturze 5461 m³. Usytuowany jest u zbiegu ul. Strzeleckiej i Środkowej. Bryłę stanowi część główna równoległa do ul. Środkowej oraz dwa skrzydła boczne. Budynek od 18 maja 2005 roku wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-416.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Karolina Mosiołek - 7 października 2016 godz 12:21
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Luty - 29 stycznia 2019 godz 16:18