sobota, 18 września 2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
z dnia 04.12.2020 r.
na
całodobową ochronę budynku położonego w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 wraz z przynależnym terenem i mieniem ruchomym.

Zaproszenie do złożenia oferty – pobierz

– Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – Druk OFERTA – pobierz
– Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór Umowy – pobierz
– – Załącznik nr 7 do umowy –  Oświadczenia stron związane z ochroną danych osobowych – pobierz
– Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadania odpowiedniego potencjału technicznego do wykonania zamówienia – pobierz
– Załącznik Nr 4 do Zaproszenia – Wykaz usług – pobierz
– Załącznik nr 5 do Zaproszenia – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące dysponowania odpowiednią ilością pracowników zdolnych do realizacji zamówienia – pobierz
– Załącznik Nr 6 do Zaproszenia – Formularz cenowy – pobierz
– Załącznik Nr 7 do Zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia – pobierz

Załączniki do pobrania w formie edytowalnej:

Załączniki: Nr 1 oraz od Nr 3 do Nr 6 w wersji edytowalnej w programie WORD – pobierz

UWAGA! Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego pliki z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany formy ww. dokumentów przez Wykonawcę.

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja):

Pismo SZRM z dnia 08.12.2020 r. – pytania i odpowiedzi – pobierz
Pismo SZRM z dnia 09.12.2020 r. – pytania i odpowiedzi – pobierz

Informacja o złożonych ofertach

Pismo SZRM z dnia 10.12.2020 r. – Informacja o złożonych ofertach – pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.12.2020 r. – pobierz

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 21.12.2020 r. – pobierz

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 4 grudnia 2020 godz 14:16
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 21 grudnia 2020 godz 16:12