sobota, 18 września 2021

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.08.2021 r.
na
Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 85”.

Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia – Formularz OFERTA – Pobierz

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Pobierz

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia – Projektowane Postanowienia Umowy – Pobierz

Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia – Wymagania Zamawiającego – Pobierz

Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Ogłoszenia w wersji edytowalnej – Pobierz

UWAGA: Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego pliki z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany formy ww. dokumentów przez Wykonawcę.

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pismo SZRM z dnia 03.09.2021 r. L.dz. 3270/2021 – Pobierz

Załącznik Nr 1 do Pisma SZRM z dnia 03.09.2021 r. – Mapa zasadnicza – Pobierz

Załącznik Nr 2 do Pisma SZRM z dnia 03.09.2021 r. – Archiwalne rzuty – Pobierz

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agnieszka Luty - 31 sierpnia 2021 godz 10:44
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Luty - 17 września 2021 godz 11:44