niedziela, 17 października 2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 26.03.20201 r. 

na

dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”

Ogłoszenie z dnia 26.03.2021 r. – pobierz

 

Załączniki do ogłoszenia

Załączniki do Ogłoszenia z dnia 26.03.2021 r. od Nr 1 do Nr 4 – pobierz

UWAGA! Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego pliki z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany formy ww. dokumentów przez Wykonawcę.

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo SZRM z dnia 31.03.2021 r. – zmiana terminu składania ofert – pobierz

Pismo SZRM z dnia 01.04.2021 r. – zmiana terminu składania ofert – pobierz

 

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złożonych ofertach z dnia 12.04.2021 – pobierz

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 12.04.2021 r. – pobierz

 

 

 

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Dorota Kowalik - 26 marca 2021 godz 10:53
Ostatnia aktualizacja: Dorota Kowalik - 12 kwietnia 2021 godz 11:15