niedziela, 17 października 2021

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.06.2021 r.
na
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – pobierz
Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia – Formularz OFERTA – pobierz
Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – pobierz
Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia – Formularz „Wykaz usług” – pobierz
Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia – Projektowane Postanowienia Umowy – pobierz
Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia – Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna adaptacji i zagospodarowania siedziby CKF – pobierz

Załączniki do Ogłoszenia w wersji edytowalnej – pobierz
UWAGA: Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego pliki z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany formy ww. dokumentów przez Wykonawcę.

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pismo SZRM z dnia 01.07.2021 r. L.dz. 2551/2021 – wizja lokalna – pobierz

Pismo SZRM z dnia 08.07.2021 r. L.dz. 2632/2021 – wizja lokalna i przesunięcie terminu składania ofert – pobierz

Pismo SZRM z dnia 12.07.2021 r. L.dz. 2665/2021 – pytania i odpowiedzi – pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 28 czerwca 2021 godz 8:46
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 19 lipca 2021 godz 11:48