niedziela, 17 października 2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 22.01.20201 r. 

na

Dostawę wyposażenia sanitarnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”. ETAP I; ETAP II.

Ogłoszenie z dnia 22.01.2021r.- pobierz

Załączniki do ogłoszenia

załączniki do ogłoszenia z dnia 22.01.2021r. od nr 1 do nr 3 – pobierz

 

UWAGA! Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego pliki z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany formy ww. dokumentów przez Wykonawcę.

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego – korespondencja

Pismo SZRM z dn. 26.01.2021 r. – pobierz

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złożonych ofertach z dnia 27.01.2021 – pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Dariusz Eliasiuk - 22 stycznia 2021 godz 12:33
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Eliasiuk - 29 stycznia 2021 godz 14:16