niedziela, 17 października 2021

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 15.01.20201 r. 

na

  dostawę dwóch wstrzykiwaczy do kontrastu dla Tomografu Komputerowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.01.2021 r. – pobierz

 

Załączniki do ogłoszenia

Załączniki od nr 1 do nr 4 do ogłoszenia – pobierz

UWAGA! Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego pliki z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany formy ww. dokumentów przez Wykonawcę.

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo SZRM z dnia 19.01.2021 r. – pytania i odpowiedzi – pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.01.2021 – pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Dorota Kowalik - 15 stycznia 2021 godz 12:19
Ostatnia aktualizacja: Dorota Kowalik - 21 stycznia 2021 godz 14:18