niedziela, 17 października 2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 15.01.20201 r. 

na

Dostawę wyposażenia gabinetów zabiegowych i pokoi przygotowania leków oraz pomieszczeń socjalnych
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”.  

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.01.2021 r. – pobierz

Załączniki do ogłoszenia

Załączniki od nr 1 do nr 7 do ogłoszenia – pobierz

UWAGA! Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego pliki z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany formy ww. dokumentów przez Wykonawcę.

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo SZRM z dnia 19.01.2021 r. – pytania i odpowiedzi – pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.01.2021 – pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz

Zamawiający informuje, że uczestnikom postępowania, przysługuje odwołanie na dokonanie wyboru Wykonawcy. Odwołanie składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem – do Kierownika Zamawiającego – w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej SZRM decyzji o wyborze Wykonawcy.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Dorota Kowalik - 15 stycznia 2021 godz 14:41
Ostatnia aktualizacja: Dorota Kowalik - 27 stycznia 2021 godz 14:57