niedziela, 17 października 2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 14.01.2021 r.
na
dostawę wyposażenia obszaru cateringu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”.

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.01.2021 r. – pobierz

Załączniki do Ogłoszenia

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia – druk OFERTA – pobierz
Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia – pobierz
Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia – Formularz asortymentowo-cenowy – pobierz
Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia – Istotne Postanowienia Umowy – pobierz

UWAGA! Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego pliki z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany formy ww. dokumentów przez Wykonawcę.

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja):

Pismo SZRM z dn. 18.01.2021 r. L.dz. 190/2021 – pytania i odpowiedzi – pobierz
Pismo SZRM z dn. 19.01.2021 r. L.dz. 232/2021 – pytania i odpowiedzi – pobierz

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złożonych ofertach – pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 21.01.2021 – pobierz

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 14 stycznia 2021 godz 14:41
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 21 stycznia 2021 godz 14:29