niedziela, 17 października 2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 08.01.2021 r.
na
dostawę wyposażenia szatni – strona czysta i strona brudna – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.01.2021 r. – pobierz

Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że uczestnikom postępowania przysługuje odwołanie na dokonanie wyboru Wykonawcy.
Odwołanie składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem – do Kierownika Zamawiającego – w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej SZRM decyzji o wyborze Wykonawcy.

Załączniki do Ogłoszenia

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia – Druk OFERTA – pobierz
Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia – Szafki – Parametry techniczne przedmiotu zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia – Formularz asortymentowo-cenowy – pobierz
Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia – Istotne postanowienia umowy – pobierz

UWAGA! Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego pliki z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany formy ww. dokumentów przez Wykonawcę.

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo SZRM z dnia 13.01.2021 r. – pytania i odpowiedzi – pobierz
Załącznik do pisma SZRM z dnia 13.01.2021 –Plan zagospodarowania terenu z układem drogowym obsługującym obiekt Szpitala Południowego – pobierz

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złożonych ofertach – pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.01.2021 r. – pobierz

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 8 stycznia 2021 godz 15:58
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Luty - 18 stycznia 2021 godz 15:22