niedziela, 17 października 2021

Ogłoszenie o zamówieniu

z dnia 05.01.2021 r.

na: 

dostawę i wdrożenie sieci SDN w centrach przetwarzania danych szpitala tymczasowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”

Ogłoszenie z dnia 05.01.2021 r. w PDF – Pobierz

Załączniki do ogłoszenia

Załączniki od nr 1 do nr 4 do ogłoszenia – Pobierz

UWAGA! Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego pliki z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany formy ww. dokumentów przez Wykonawcę.

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złożonych ofertach – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz

Zamawiający informuje, że uczestnikom postępowania, przysługuje odwołanie na dokonanie wyboru Wykonawcy. Odwołanie składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem – do Kierownika Zamawiającego – w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej SZRM decyzji o wyborze Wykonawcy.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agnieszka Luty - 5 stycznia 2021 godz 15:56
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Luty - 14 stycznia 2021 godz 14:21