Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2021/S 062-156160 z dnia 30.03.2021 r.

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13”.