Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021BZP 0001241601 z dnia 2021.03.02

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej” wraz z dostawą pierwszego wyposażenia.