Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2020/S 170-410536 z dnia 02.09.2020 r.

Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewaloryzacja i Eksploatacja budynku Hali Gwardii w Warszawie”.