piątek, 14 sierpnia 2020

Nowa jakość kultury – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy

Projekt jest realizowany w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Priorytet V Gospodarka przyjazna środowisku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 7 927 614,36 zł

Wkład m.st. Warszawy: 3 023 162,38 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 4 904 451,98 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostki realizujące projekt: Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy, Teatr Powszechny im. Z. Hubnera, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Białołęcki Ośrodek Kultury

Celem projektu jest zwiększenie potencjału turystycznego i dostępności do zasobów kultury dla mieszkańców i turystów odwiedzających stolicę poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury oraz scen teatralnych Teatru Dramatycznego i Teatru Powszechnego.

Realizacja przedsięwzięcia podzielona jest na kilka zadań:

W pierwszym zadaniu zakupiono wyposażenie dla sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury, dzięki którym obiekt będzie przygotowany do pełnienia roli lokalnego centrum kulturalnego, co jest ważne dla ciągle rozwijającej się Dzielnicy Białołęka. W nowo powstałej sali  zainstalowano fotele (w tym specjalnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych), nowoczesne urządzenia i elementy mechaniki scenicznej, oświetlenia technologicznego sceny oraz nagłośnienia. Przewiduje się również wykonanie zewnętrznych elementów identyfikacyjnych placówki, wybranych w ramach konkursu.

W ramach kolejnego zadania prowadzona jest modernizacja scen Teatru Dramatycznego m.st. W-wy, obejmująca prace służące m.in. zahamowaniu procesów degradacji zabytkowego Pałacu Kultury i Nauki, który jest siedzibą Teatru, poprzez wymianę konstrukcji stropu nad jedną ze scen, wymianę podłóg sceny Małej  i Dużej, modernizacji widowni Małej Sceny oraz remont sztankietów elektrycznych Dużej Sceny. W celu ułatwienia korzystania z Teatru osobom niepełnosprawnym, planowane jest także dostosowanie infrastruktury do ich potrzeb np. utworzenie pętli słuchowo–indukcyjnej ułatwiającej osobom niepełnosprawnym  odbiór spektakli odgrywanych na Małej Scenie. Dla poprawienia komfortu widzów zostanie zmodernizowana akustyka i zainstalowana klimatyzacja na Dużej Scenie. Część dóbr kultury  jakimi dysponuje, Teatr zostanie zdigitalizowana i udostępniona w Internecie, gdzie będzie dostępna dla szerokiego grona odbiorców.

W ostatnim zadaniu przewidziano zakup wyposażenia dla Sceny Dużej Teatru Powszechnego im. Z.H Hübnera w Warszawie. Przeprowadzono montaż nowoczesnego oświetlenia oraz zakup sprzętu audiowizualnego do wyposażenia Sceny Dużej, co poprawi komfort odbioru przedstawień scenicznych przez widzów Teatru Powszechnego. Zakupiono również macierz dyskową do archiwizacji cyfrowej spektakli oraz przeprowadzone zostaną prace, dotyczące oświetlenia, wynikające z audytu energetycznego.

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: Barbara Dżugaj - 14 listopada 2017 godz 15:22
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 16 kwietnia 2020 godz 21:09