niedziela, 20 września 2020

Inwestycja realizowana za pośrednictwem Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta dobiega szczęśliwego końca. W sąsiedztwie Ptasiego Azylu i wspomnianego „CITES-u” powstaje wybieg ekspozycyjno-hodowlany, gdzie stado żółwi błotnych od czerwca będzie mieszkać w warunkach możliwie zbliżonych do naturalnych. Reintrodukcja żółwia błotnego, ponowne wprowadzenie do środowiska młodych osobników na terenie województwa mazowieckiego – to główny cel projektu „Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Trwają ostatnie prace wykończeniowe na wybiegu dla żółwi błotnych.

Wybieg będzie udostępniany zwiedzającym, ale tylko z przewodnikiem i w określonych godzinach.

23 maja obchodzimy Światowy Dzień Żółwia. Dlatego w najbliższą sobotę 26 maja warszawskie ZOO zaprasza na spotkanie z tym zagrożonym gatunkiem.

Poza żółwiami błotnymi w sobotę obejrzeć będzie można również Robocopa, żółwia promienistego, mieszkańca Ośrodka CITES (na zdjęciu w towarzystwie Pani Dyr. Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy Grażyny Sienkiewicz).

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Tomasz Truskawa - 22 maja 2018 godz 11:46
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Truskawa - 22 maja 2018 godz 11:46