sobota, 18 września 2021

Adres inwestycji: Targowa 50/52 (Praga Północ)

Inwestor/Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Generalny Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.
Biuro Projektowe: Pas Projekt – Sławomir Golenko
Projekt wystawy stałej: 137 KILO ARCHITEKCI – PROJEKTANCI JAN SUKIENNIK
Termin zakończenia inwestycji: 30 czerwca 2014 rok


Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu:
37 996 320,50 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 12 123 380,04 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet: XI Kultura i dziedzictwo kulturowe
Działanie: 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym
Okres realizacji: lata 2007 – 2013
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Umowa – POIS.11.01.00-00-048/08-00 z dnia 21.10.2009 r.
Informacje źródłowe na temat POliŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko znajdują się na stronie – www.pois.gov.pl
Strona internetowa Muzeum Warszawskiej Pragi – http://www.muzeumpragi.pl

Muzeum Warszawskiej Pragi, jako oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, zostało powołane do życia na podstawie uchwały Rady Miasta Warszawa LXXXI/2590/2006 z dnia 21 września 2006 roku jako pierwsze muzeum prawobrzeżnej Warszawy. Decyzją Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2007 r., przyjęto lokalizację przy ul. Targowej 50/52. Cały kompleks jest wpisany do rejestru zabytków.
Projekt Muzeum Warszawskiej Pragi, związany z adaptacją na funkcje kulturalne zabytkowego zespołu obiektów przy ul. Targowej 50/52, wpisuje się w podjęte przez miasto i dzielnicę projekty rewitalizacyjne. Projekt został włączony i jest realizowany w ramach Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Praga Północ na lata 2005-2013 uchwałą Rady m.st. Warszawy z dnia 8 maja 2008 r. Muzeum Warszawskiej Pragi jest pierwszym Muzeum na prawym brzegu Wisły.
O budynku

Muzeum tworzą trzy kamienice wraz z oficyną w podwórzu oraz nowowybudowany budynek, który powstał na dziedzińcu. Pierwsza kamieniczka od strony Bazaru Różyckiego to dom Rothblitha, wzniesiony około 1819 roku. Obiekt ten jest najstarszym zachowanym murowanym domem mieszkalnym na Pradze. Obok znajduje się kamienica Sokołowskiego, ukończona w 1873 roku. Trzeci obiekt, zajmujący północny narożnik to kamienica Rothblitha wybudowana w latach 1829-1830. Kolejnym obiektem zespołu, jest stojąca na podwórzu oficyna, w której znajdują się dwie sale żydowskiego domu modlitwy z zachowanymi polichromiami. Nowy budynek na tyłach posesji ma funkcje administracyjne, magazynowe i edukacyjne.

W Muzeum będą gromadzone i chronione dla przyszłych pokoleń pamiątki historyczne, związane z dziejami prawobrzeżnej Warszawy. Znajdzie się w nim miejsce na wystawy, imprezy, spotkania, konferencje, pokazy i warsztaty, działania naukowe i projekty edukacyjne. W kamienicach frontowych, mają się mieścić: sale wystawy stałej dziejów prawobrzeżnej Warszawy, sala wystaw czasowych, sala historii mówionej, sala edukacji interaktywnej, sale pokazów ginących zawodów, zaplecze recepcyjne, kawiarnia. Jednocześnie projekt przewiduje rekonstrukcję drewnianej klatki schodowej w kamienicy Sokołowskiego, a przy tym zachowanie podziału między kamienicami. Projekt zakłada wykonanie nowej elewacji od strony ulicy Targowej, nawiązującej do historycznej elewacji. W oficynie powstanie ekspozycja stała, galeria, pracownia naukowa oraz pokój gościnny. Z uwagi na unikalny charakter polichromii znajdujących się wewnątrz obiektu projekt zakłada adaptacje pomieszczeń na funkcje muzealne przy założeniu wykonania niezbędnych wzmocnień i konserwacji obiektu. Natomiast w nowo wybudowanym budynku mają się znaleźć: sale konferencyjne, sale warsztatowe, sekretariat, gabinety, pracownia fotograficzna, biblioteka, archiwum, czytelnia, magazyny oraz zaplecze techniczne. Projektowany obiekt, stanowi dopełnienie dziedzińca znajdującego się wewnątrz a gabarytami zbliżony jest do oficyny i kamienic przy ulicy Targowej.

W trakcie robót budowlanych natrafiono na niezidentyfikowane wcześniej w żadnym opracowaniu relikty piwnic od strony północnej modlitewni (budynek B). Odkrycie piwnic skutkuje licznymi dodatkowymi zaleceniami konserwatorskimi.

Muzeum Warszawskiej Pragi przed oddaniem do użytku:

Początki budowy Muzeum

Kolejne etapy budowy

17.12.2013

 • Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Kamienice przy Targowej modernizowane na potrzeby Muzeum Warszawskiej Pragi wyglądają z dnia na dzień coraz lepiej. Prace związane z malowaniem elewacji wszystkich budynków, zostaną wykonane w przyszłym roku.

Zakończono wykonywanie tynków zewnętrznych z wyjątkiem ściany szczytowej od strony bazaru. Do końca roku zakończone zostaną roboty dekarskie związane z układaniem dachówki. Wykonano trzy studzienki okien piwnicznych oraz impregnację posadzek betonowych. Wykonano instalacje podtynkowe i podposadzkowe. Wykonywana jest elewacja ściany szczytowej w części AC od strony Bazaru Różyckiego, trwają prace izolacyjne zewnętrznych ścian od strony ul. Targowej. Wykonywane są roboty wewnętrzne: docieplenie poddasza, montaż płyt kartonowo-gipsowych.

Bud. B – modlitewnia

Zakończono próby wzmacniania cegły pod fragmentami zabytkowych malowideł oraz zakończono prace kotwienia odspojonych fragmentów malowideł. Prace zostały wykonane zgodnie z zaleceniami BSKZ.

W piwnicach budynku wykonywane są tynki renowacyjne. Zakończono prace tynkarskie zewnętrzne i pokryto dach blachą tytanowo – cynkową. Trwa wykonywanie instalacji wewnętrznych.

Bud. C

W budynku zakończono wykonywanie tynków wewnętrznych. Rozpoczęto prace wykończeniowe, czyli układanie gresów na podłogach, malowanie ścian, montaż płyt gipsowo-kartonowych.

Trwa montaż piaskowca na elewacjach. Zakończono montaż ślusarki okiennej. Trwa pokrywanie dachu blachą tytanowo-cynkową. Wykonano instalacje podtynkowe i podposadzkowe.

Stan budynków prezentują poniżej zamieszczone zdjęcia z inwestycji.

Grudzień 2013

22.07.2014

 • Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Pierwsze muzeum na prawym brzegu Wisły ma wreszcie siedzibę. Po prawie czterech latach budowy, kilku zmianach w projektach budynki przy Targowej 50/52 są już gotowe. Muzeum Warszawskiej Pragi jeszcze nigdy nie było tak piękne.

Odbiory jeszcze chwilę potrwają a po nich nowy gospodarz zacznie się urządzać w nowej siedzibie. W między czasie zacznie się etap instalowania ekspozycji i zebranych pamiątek. Jesienią placówka będzie otwarta dla publiczności.

Prawobrzeżna placówka Muzeum Historycznego ma szansę stać się centrum wiedzy o tej części miasta. Będzie miejscem gromadzenia pamiątek, ośrodkiem działań kulturalnych i edukacyjnych.

Projekt wystaw przygotowała pracownia 137KILO ARCHITEKCI – PROJEKTANCI JAN SUKIENNIK.

Lipiec 2014

22.07.2014

 • Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Kończy się już budowa pierwszego i długo oczekiwanego muzeum po prawej stronie Wisły. Praska placówka Muzeum Historycznego dzięki temu ma szansę stać się centrum wiedzy o tej części miasta, miejscem gromadzenia pamiątek, ośrodkiem działań kulturalnych i edukacyjnych. Jego powstanie ma także istotne znaczenie dla harmonijnego rozwoju miasta i jego mieszkańców.

Projekt Muzeum Warszawskiej Pragi, związany z adaptacją na funkcje kulturalne zabytkowego zespołu obiektów przy ul. Targowej 50/52, wpisuje się w podjęte przez miasto i dzielnicę projekty rewitalizacyjne. Muzeum Warszawskiej Pragi jest już coraz bliżej oddania budynku przyszłemu Użytkownikowi. Prezydent stolicy wraz z przedstawicielami mediów i instytucji realizujących projekt wizytowała budowę placówki. Prace wykończeniowe prowadzone przez Wykonawcę firmę Mostostal potrwają do końca czerwca. Po tym terminie rozpoczną się odbiory przeprowadzone przez inspektorów ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta oraz służby zewnętrzne (tj. PINB, sanepid, ppoż.). Po odbiorach Muzeum Warszawy zacznie się urządzać w nowej siedzibie oraz rozpocznie się etap instalowania wystaw muzealnych.

Cały kompleks przy ul. Targowej 50/52 należy do najstarszych domów murowanych na Pradze. Renowacja zespołu zabytkowego obejmowała przywrócenie elewacjom zabytkowym cech budowli XIX-wiecznych, wyeksponowanie drewnianej galerii, zastosowanie odpowiednich do czasu powstania budynków sposobów krycia dachów, zachowanie charakteru podwórka oraz zachowanie wskazanych elementów oryginalnych we wnętrzach, jak np. polichromie w oficynie.W obiektach przy ul. Targowej znajdował się dawny żydowski dom modlitwy, na ścianach sal modlitw zachowały się fragmenty malowideł przedstawiające Żydów modlących się pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie i Grób Racheli w Betlejem. Sale modlitewni wraz z zachowanymi polichromiami są zabytkiem unikatowym w skali Warszawy i województwa mazowieckiego. Zachowana modlitewnia ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Muzeum Warszawskiej Pragi. Jest cennym źródłem do badania kolorystyki malowideł w warszawskich domach modlitwy, znanych wyłącznie z czarno-białych fotografii. Już w tej chwili jest jednym ze stałych punktów tras wycieczek realizowanych szlakiem judaików. Znajdujące się na posesji przy ul. Targowej 50/52 trzy frontowe kamienice (należące do najstarszych zachowanych na Pradze) oficyna w podwórzu z unikatowymi polichromiami w domu modlitewni oraz brukowane podwórze zostały wpisane do rejestru zabytków i należą do najcenniejszych obiektów dziedzictwa materialnego Pragi.

Ciekawostki z budowy:

W trakcie robót budowlanych natrafiono na liczne trudności podczas prowadzonych robót:

  • Podbijanie ścian i fundamentów budynku A (ok. 2,5 m poniżej istniejącego poziomu posadowienia) i budynku B (od 1,0 do 2,0 m)
  • Trudna do przewidzenia jakość materiałów użytych kiedyś do budowy (dopiero po zdjęciu podłóg, tynków okazywało się jaki jest materiał)
  • Bardzo zła jakość tych materiałów i nie do przewidzenia wcześniej konieczność ich wymiany
  • Odkrycie nieznanych, zabytkowych piwnic tuż przy budynku Modlitewni spowodowało zmianę sposobu wzmocnienia konstrukcji budynku Modlitewni (wcześniej stały na nich pawilony bazaru)
  • W budynku A wyburzono wszystkie ściany wewnętrzne, zdemontowano stare drewniane stropy, które zastąpiono żelbetowymi słupami i stropami
  • W budynku B stropy drewniane zdemontowano i wykonano stropy żelbetowe na belkach stalowych

Nietypowe materiały

Specjalna technologia kroplówek ze środkiem chemicznym do wzmacniania ceglanych ścian pod malowidłami

Specjalne kotwy chemiczne do kutwienia tynku na których są malowidła ze ścianami murowanymi

Ciekawostka

Przy podbijaniu ścian i fundamentów budynku A wydobyto wiadrami prawie tyle m³ ziemi z gruzem ile wynosi całkowita kubatura części nadziemnej budynku Modlitewni.

Zwycięzcą konkursu i laureatem I nagrody została pracownia 137KILO ARCHITEKCI – PROJEKTANCI JAN SUKIENNIK, laureatem II nagrody pracownia KIPP Projekt Sp. z o.o., laureatem III nagrody TEMPORA S.A., natomiast wyróżnienia otrzymały pracownie – ARCHISTUDIO Sp. z o.o. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA oraz JAZ+ ARCHITEKCI Żmijewski, Jaworski, Masse S.C.

Czerwiec 2014

19.05.2014

 • Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Muzeum Warszawskiej Pragi jest już coraz bliżej oddania. Prace wykończeniowe prowadzone przez Wykonawcę firmę Mostostal potrwają do końca czerwca. Po tym terminie rozpoczną się odbiory przeprowadzone przez inspektorów ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta oraz służby zewnętrzne (tj. PINB, sanepid, ppoż). Po odbiorach Muzeum Warszawy zacznie się urządzać w nowej siedzibie oraz rozpocznie się etap instalowania wystaw muzealnych.

Obecnie trwają intensywne prace wykończeniowe we wszystkich budynkach muzeum. W poszczególnych budynkach wykonywane są następujące roboty budowlane:

Bud A

– trwa spoinowanie ścian piwnic,
– trwa układanie płytek klinkierowych w piwnicy,
– zakończono układanie gresu w sanitariatach w piwnicy,
– trwa montaż elementów instalacji wentylacji,
– trwa malowanie ścian i sufitów,
– trwa montaż osprzętu elektrycznego,
– zamontowano profile do balustrad szklanych, samonośnych,
– rozpoczęto montaż głównej rozdzielni elektrycznej,
– trwa montaż elementów instalacji teletechnicznej.

Bud. B

– trwają prace konserwatorskie i odtworzeniowe malarstwa w modlitewni,
– trwa montaż drewnianych okładzin schodów i pochwytu,
– zakończono malowanie ścian i sufitów,
– zakończono układanie gresów w korytarzu na parterze,
– trwa montaż osprzętu elektrycznego,
– trwa montaż elementów instalacji teletechnicznej.

Bud. C

– trwa malowanie ścian i sufitów,
– zakończono układanie wapienia na ścianach wewnętrznych,
– trwa montaż kasetonów sufitach podwieszonych,
– zamontowano profile do balustrady samonośnej,
– zakończono montaż elementów klimatyzacji i wentylacji w sufitach systemowych, kasetonowych,
– zakończono montaż osprzętu elektrycznego,
– zakończono montaż oświetlenia ewakuacyjnego,
– rozpoczęto montaż podłóg drewnianych,
– trwa montaż elementów instalacji teletechnicznej.

Maj 2014

 

 

Przetargi i zamówienia:

Dostawa ekspresów do kawy, urządzeń do granity oraz urządzenia do robienia płynnej czekolady.

Dostawa, montaż i uruchomienie depozytora kluczy dla obiektu Muzeum Warszawskiej Pragi.

Dostawa systemu bibliotecznego wraz ze szkoleniem dla Muzeum Warszawskiej Pragi.

Dostawa oprogramowania do multimedialnej ewidencji, archiwizacji i prezentacji zbiorów muzealnych dla Muzeum Warszawskiej.

Dostawa wyposażenia przenośnego i warsztatowego dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi.

Dostawa wyposażenia: sprzętu komputerowego, sieciowego wraz z oprogramowaniem i peryferiami dla potrzeb Muzeum Warszawskiej.

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem centrali telefonicznej dla obiektu Muzeum Warszawskiej Pragi.

Dostawa wyposażenia do pomieszczeń sanitarno-socjalnych dla obiektu Muzeum Warszawskiej Pragi.

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zabezpieczenia przed kradzieżą dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi.

Dostawa urządzeń czyszczących dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi.

Wizualizacja 3D Etap 3 – po zakończeniu inwestycji

Wizualizacja 3D: Etap 1 i 2 archiwum.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 26 lipca 2012 godz 11:25
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 29 marca 2017 godz 12:04