sobota, 18 września 2021

Adres inwestycji: Białobrzeska 44
Inwestor/Beneficjent:
Miasto Stołeczne Warszawa
Inwestor zastępczy:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Generalny Wykonawca:
Firma Handlowo-Usługowa GOTOLET
Biuro Projektowe:
Pracownia Projektowa Complex z Bydgoszczy
Termin zakończania inwestycji:
listopad 2014 rok

12 listopada 2012 roku, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę z Pracownią Projektową Complex z Bydgoszczy, na „Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44”.

Budynek Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Białobrzeskiej 44 jest budynkiem o architekturze modernistycznej. Budynek stanowi zabytek architektury i podlega ochronie konserwatorskiej. Obecnie budynek szkoły jest użytkowany przez szkołę integracyjną, tj. przeznaczoną dla dzieci w wieku od 4 roku życia do 24 lat, cierpiących na zaburzenia ruchowe, fizjologiczne i postrzegania, z czego znaczna część porusza się na wózkach inwalidzkich lub wymaga asysty. Budynek składa się z czterokondygnacyjnej części głównej, z nieużytkowym poddaszem oraz przylegających dwóch skrzydeł. Od strony północnej pięciokondygnacyjne skrzydło z lokalami mieszkalnymi z osobną klatka schodową wydzielone jest z powierzchni szkoły oprócz kondygnacji parteru. Od strony południowej dwukondygnacyjne skrzydło z salą gimnastyczną na parterze i aulą na pierwszym piętrze. Budynek szkoły zaprojektowany jest w kształcie litery U i pokryty dachem płaskim. Elewacja frontowa z głównym wejściem do budynku zlokalizowana jest wzdłuż ulicy Białobrzeskiej.

Prace  budowlane będą obejmować m.in.: przebudowę i remont  kondygnacji -1, 0, 1, 2  (ściany, posadzki, sufity, wymianę stolarki drzwiowej),

 • remont klatek schodowych,
 • remont elewacji,
 • prace termomodernizacyjne – ocieplenie ścian od wewnątrz, ocieplenie dachu całego budynku, ocieplenie ścian fundamentowych piwnic, ocieplenie posadzki,
 • prace hydroizolacyjne,
 • remont instalacji wewnętrznych.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy projektu firmie Complex łącznie kwotę 126.385,00 zł brutto. Zakończenie prac projektowych nastąpi do dnia 11 maja 2013 roku. Na przełomie II i III kwartału 2013 roku, SZRM planuje ogłosić przetarg na wykonawstwo. Zakończenie inwestycji planowane jest na listopad 2014 roku.

Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Białobrzeskiej 44 zyskał nowe oblicze.

W piątek, 6 marca w szkole spotkali się nie tylko rodzice, uczniowie, pedagodzy, ale również absolwentki szkoły z okresu międzywojnia. Okazją do obejrzenia szkoły po gruntownej modernizacji był koncert uczniów Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych nr 1.

Nowoczesna placówka w zabytkowym budynku przy Białobrzeskiej

Budynek projektu dwóch przedwojennych architektów Romualda Gutta oraz Tadeusza Tołwińskiego powstał w 1932 roku, dzięki staraniom i finansom Fundacji im. Wandy z Posseltów Szachtmajerowej. Od początku mieściła się w nim żeńska szkoła powszechna oraz gimnazjum i liceum humanistyczne. Do szkoły uczęszczały dziewczęta wielu znanych polskich rodzin, w tym córki marszałka Józefa Piłsudskiego. Obecnie budynek przy ul. Białobrzeskiej 44 znajduje się w obszarze zabytkowej Ochoty, w strefie ochrony historycznego układu urbanistycznego.

Dzięki trwającej 1,5 roku modernizacji została przywrócona świetność zabytkowego budynku. Prace objęły renowację elewacji, termomodernizację, kompleksowy remont pomieszczeń, adaptację i remont piwnic. Całkowicie zostały zniesione bariery architektoniczne. Dodatkowo został zakupiony specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, tablice multimedialne i inne wyposażenie do pracowni terapeutycznych, logopedycznych, porozumiewania, pracowni kulinarnej. Szkoła zyskała również nowoczesne boisko i plac zabaw. Koszt inwestycji to 4,4 mln zł. Obecnie jest to nowoczesna placówka dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową i złożoną – wyposażenie w sprzęt specjalistyczny dorównuje w pełni standardom europejskim. – Cieszę się, że ta od lat dobrze służąca dzieciom placówka, zyskała nowoczesne oblicze. To ważne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i opiekunów – mówił Włodzimierz Paszyński, zastępca prezydent m.st. Warszawy podczas wizyty w szkole.

Marzec 2015

W Zespole Szkół Specjalnych, czyli w przedszkolu, podstawówce i gimnazjum, uczy się 80 dzieci i nastolatków z niepełnosprawnością ruchową i złożoną – głównie poruszających się na wózkach. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, działający w szkole, objął opieką 30 rodzin. W budynku znajduje się również e-pracownia, ogólnodostępna dla niepełnosprawnych warszawiaków, która powstała w ramach projektu unijnego.

W piątek, 6 marca br. w Zespole Szkół Specjalnych odbył się uroczysty koncert wykonany przez uczniów Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych nr 1. Była to okazja do spotkania się i obejrzenia zmodernizowanej szkoły nie tylko przez rodziców, środowisko oświatowe, władze stolicy, ale również przez absolwentki szkoły z okresu międzywojnia.

Luty 2015
Zakończyły się prace budowlane w Zespole Szkół Specjalnych

Roboty budowlane obejmowały adaptację i remont kondygnacji (-1) piwnic w północnym skrzydle budynku szkoły, renowację elewacji, termomodernizację budynku od wewnątrz, remont pomieszczeń i przebudowę w zakresie nowej funkcji na kondygnacjach 0, 1, 2 i 3.

Zakres robót obejmował:

 • Wykonanie robót konstrukcyjnych i ogólnobudowlanych,
 • Wykonanie robót sanitarnych: instalacji wod-kan, instalacji ciepłej wody, instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym, wentylację i klimatyzację z automatyką, likwidację instalacji gazowej;
 • Wykonanie instalacji elektrycznych;
 • Wykonanie instalacji telefonicznej z centralą;
 • Wykonanie instalacji zabezpieczeń p-poż.;
 • Wykonanie instalacji teletechnicznych – alarmowa, komputerowa, system monitoringu, instalacja multimedialna, instalacja dzwonka;
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej.W ramach zadania inwestycyjnego Zespół Szkół został wyposażony w sprzęt rehabilitacyjny, multimedialny, zakupiono meble do sal lekcyjnych oraz do bloku żywieniowego.
  Wykonawcą robót budowlanych była firma Handlowo-Usługowa GOTOLET Joanna Trzaska.

Listopad 2014

Trwa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych
W dniu 11 września 2014 roku zakończone zostały prace remontowe:

 • wszystkie prace związane z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi wraz z białym montażem;
 •  prace glazurnicze na wszystkich kondygnacjach;
 •  montaż wykładzin PCV na I oraz II piętrze budynku;
 •  montaż stolarki aluminiowej i drewnianej na wszystkich kondygnacjach;
 •  montaż instalacji elektrycznej;
 •  osuszono salę gimnastyczną oraz położono klepkę drewnianą;
 •  przeprowadzono prace wykończeniowe na I oraz II piętrze tj. malowanie, montaż sufitów w systemie kartonowym.

Obecnie trwają prace związane z renowacją elewacji budynku oraz prace montażowe w węźle cieplnym.
Od przyszłego tygodnia rozpoczną się prace związane z odwodnieniem terenu.

Wrzesień 2014

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 23 lipca 2012 godz 12:34
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 29 marca 2017 godz 13:04