sobota, 18 września 2021

I. Informacje o Inwestycji

Zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej
„Ośrodek Nowolipie”.

Adres Inwestycji: ul. Nowolipie 25B, dz. Nr 91 z obrębu 6-02-07, Warszawa – Wola

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Wykonawca robót: A-Projekt Sp. z o.o. z Warszawy

Dokumentacja projektowa i przetargowa: BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH

Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

II. Przebieg realizacji

Listopad 2017

Aktualny stan inwestycji, na etapie wyposażania przed oficjalnym otwarciem ośrodka.

Sierpień 2017

Zakończenie prac budowlanych w „Ośrodku Nowolipie”.
W dniu 28 sierpnia 2017 r. rozpoczęły się odbiory prac budowlanych dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” (adres inwestycji: ul. Nowolipie 25B, Warszawa Wola).
Użytkownikiem – od ponad 20 lat – jest Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”. Głównym zadaniem Ośrodka jest aktywizowanie osób starszych zamieszkałych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.
Roboty budowlane rozpoczęto 1 września 2016 r. Celem modernizacji ‘Ośrodka Nowolipie’ było dostosowanie budynku wybudowanego w latach pięćdziesiątych do obowiązujących standardów i potrzeb seniorów.
Zakres prac budowlanych obejmował m.in.: demontaże i prace rozbiórkowe (elementów dachu, ścianek działowych, stolarki drzwiowej i okiennej); roboty konstrukcyjne (w tym: przebudowę dachu, wzmocnienie i uzupełnienie stropów, przebudowę klatek schodowych, izolacje); roboty wykończeniowe (tynki wewnętrzne, podłoża i posadzki, sufity podwieszane, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, prace elewacyjne, wykończenie pomieszczeń sanitarnych, prace malarskie); montaż wind, pełną wymianę i modernizację instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz przebudowę węzła cieplnego.
Obiekt dostosowano do potrzeb osób starszych i z częściową niepełnosprawnością.
Autorem opracowania dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum było Biuro Projektów Inżynierskich, natomiast Wykonawcą modernizacji obiektu – firma A-Projekt Sp. z o.o.
Obecnie trwa procedura wyboru Oferenta na dostawę wyposażenia kuchni, stołówki i klubokawiarni.
W najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę mebli i wyposażenia obiektu, zgodnie z funkcją poszczególnych pomieszczeń.

Czerwiec 2017

Maj 2017

Luty 2017

Listopad 2016

  • stan realizacji inwestycji na dzień 30 września 2016 obejmuje: roboty budowlane związane z przebudową dachu -rozebranie pokrycia dachowego z papy, demontaż kominów, demontaż naświetli; prace demontażowe i rozbiórkowe ścian działowych na wszystkich kondygnacjach wraz z usunięciem gruzu z budynku; demontaż stolarki drzwiowej wraz z wywiezieniem; prace instalacyjne -prace nad wewnętrzną kanalizacją podposadzkową w piwnicach obiektu.

  • 1 września 2016 roku rozpoczęto roboty budowlane.

Sierpień 2016

  • 28 czerwca 2016 roku podpisano umowę z firmą A-Projekt Sp. z o.o. na wykonanie modernizacji Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej ,,Ośrodek Nowolipie”.
  • 3 lutego 2016 roku została wydana Decyzja nr 21/N/2016 zatwierdzająca projekt budowlany oraz udzielono pozwolenia na budowę.
  • 28 października 2014 roku podpisano umowę z BIUREM PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie“.

III. Zakres prac budowlanych

Aby dostosować obiekt do istniejących potrzeb modernizacja „Ośrodka Nowolipie” obejmie:

  • demontaże i prace rozbiórkowe, między innymi: elementów dachu, ścianek działowych, stolarki drzwiowej i okiennej, itp.
  • roboty konstrukcyjne, w tym: przebudowę dachu, wzmocnienie i uzupełnienie stropów, przebudowę klatek schodowych, izolacje,
  • roboty wykończeniowe, w tym: tynki wewnętrzne, podłoża i posadzki, sufity podwieszane, stolarka drzwiowa i okienna, prace elewacyjne,  wykończenie pomieszczeń sanitarnych, prace malarskie, itp.
  • montaż wind,
  • pełną wymianę i modernizację instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz przebudowę węzła cieplnego.

IV. Opis obiektu

Obiekt powstał w latach pięćdziesiątych, początkowo jako trzykondygnacyjny pełniący funkcję żłobka o charakterystycznej dla tego okresu architekturze osiedla Muranów. Budynek składa się z bryły głównej, której kształt oparto na planie prostokąta oraz dwóch skrzydeł południowo-zachodniego i północno-wschodniego. W 1996 roku wykonano nadbudowę dodatkowego piętra stanowiącą bazę noclegowa dla gości ośrodka wraz z zapleczem konferencyjnym. W chwili obecnej obiekt przy ulicy Nowolipie 25B jest budynkiem 4 kondygnacyjnym, którego użytkownikiem -od ponad 20 lat – jest Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”. Głównym zadaniem Ośrodka jest aktywizowanie osób starszych zamieszkałych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. W Ośrodku można przyjemnie spędzić czas, nawiązać znajomości, uzyskać profesjonalną pomoc. Ośrodek Nowolipie to również miejsce szkoleń pracowników służb społecznych i organizacji pozarządowych. Ośrodek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i jest realizatorem wielu programów, które zaspokajają potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych przez ciągłe stymulowanie ich aktywności, która jest warunkiem koniecznym dla normalnego ich funkcjonowania w środowisku zamieszkania. „Ośrodek Nowolipie” oferuje szeroki wachlarz usług opiekuńczo – socjalnych poczynając od usług edukacyjno- kulturalnych, poprzez mini poradnię geriatryczną z rehabilitacją, prowadzenie kół zainteresowań terapii zajęciowej a kończąc na usługach wspierających. W Ośrodku prowadzona jest  także Klubo – kawiarnia z prasą codzienną oraz Poradnictwo prawne dla seniorów. Funkcjonują też pokoje gościnne – inicjatywa ta adresowana jest do seniorów pragnących prowadzić szczególnie aktywny tryb życia, chcących zwiedzać Warszawę, uczestników plenerów malarskich, wizyt mieszkańców DPS, uczestników zajęć w WTZ.

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Karolina Mosiołek - 1 września 2016 godz 12:54
Ostatnia aktualizacja: bdzugaj - 22 listopada 2017 godz 15:52