wtorek, 7 grudnia 2021

Dobiegają końca prace przy przebudowie i rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Specjalnych nr 102, w którego skład wchodzą:  Szkoła Podstawowa Nr 179, Gimnazjum Specjalne nr 107, Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 8. Placówka na czas modernizacji została przeniesiona do budynku przy ul. Przedwiośnie 1. Obecnie trwa wyposażanie obiektu w meble oraz sprzęt sportowy i rehabilitacyjny.

Przebudowa obiektu miała na celu stworzenie właściwych warunków lokalowych na potrzeby szkoły specjalnej dla dzieci z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami. Natomiast jego rozbudowa pozwoli na rozwój placówki oraz zwiększenie oferty edukacyjnej.

Przy współpracy ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków, udało się przywrócić budynkowi powstałemu przed wojną w latach 20-30 tych, dawny blask. Zachowane zostały wartości historyczne, architektoniczne jak również oryginalna bryła budynku. Obiekt niegdyś pełnił funkcję szkoły, a później przebudowano go na dom mieszkalny.

W ramach dostosowania budynku do potrzeb warszawskiego Zespołu Szkół Specjalnych przeprowadzono gruntowną przebudowę i rozbudowę. Do istniejącej bryły  budynku dobudowano dwukondygnacyjny pawilon o współczesnej, prostej formie. Dzięki temu zabiegowi powstała zwarta bryła w kształcie litery L. W starym budynku zmieniono układ funkcjonalny pomieszczeń, przebudowano istniejącą klatkę schodową, tak aby spełniała obowiązujące normy a w nowo powstałym budynku zainstalowano windę.

W obiekcie powstały: sale lekcyjne, pracownie rozwijające zainteresowania dzieci, pracownie do terapii i zajęć z integracji sensorycznej, świetlica oraz biblioteka. Ponadto budynek pomieści pomieszczenia przeznaczone na gabinety: dyrektora, pedagogiczny, logopedyczny, pielęgniarski, sekretariat, pokój nauczycielski, szatnie, magazyny oraz sanitariaty.

W istniejącym zabytkowym budynku wykonano: podbijanie fundamentów, wymianę stropów i więźby dachowej, wymianę stolarki okiennej na nawą drewnianą. Wykonano nową klatkę schodową a także ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonano wszystkie instalacje: elektryczne, teletechniczne, sanitarne wraz z pozostałymi robotami budowlano-wykończeniowymi.

Na terenie szkoły powstało boisko piłkarskie, wielofunkcyjne boisko do piłki siatkowej i koszykówki oraz poliuretanowa bieżnia wraz z rozbiegiem do skoku w dal. Z myślą o starszych uczniach zbudowano siłownie plenerową. Zamontowano oświetlenie zewnętrzne i zainstalowano monitoring. Wokół budynku powstały aleje, pojawiły się nowe nasadzenia i elementy małej architektury. Cały teren szkoły został ogrodzony. Przy szkole powstał też parking.

Dzięki przebudowie i rozbudowie obiektu zostały zapewnione uczniom odpowiednie warunki do nauki rozwoju i uprawiania sportu. Powstał nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt przeznaczony dla dzieci niepełnosprawnych.

Już w połowie grudnia rozpoczną się odbiory końcowe a następnie zostanie zainstalowane wyposażenie.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102”.

Adres Inwestycji: ul. Halna 32, dz. nr ew. 57, 58, 59 w obrębie 3-12-79, 04-961 Warszawa – Wawer.
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dokumentacja projektowa i przetargowa: SAWA – TECH Projektowanie- Wykonawstwo Sp. z o.o. z Warszawy
Wykonawca robót budowlanych: BUDIMPOL Sp. z o.o.
Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

Zdjęcia z wizytacji Pani vice Prezydent Renaty Kaznowskiej

Autor – zdjęć R. Motyl

Zdjęcia inwestycji – Grudzień 2019

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Julia Matuszewska - 14 kwietnia 2020 godz 22:01
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 7 lipca 2020 godz 16:11