niedziela, 17 października 2021

Obecnie trwają prace porządkowe oraz przeprowadzane są przez inspektorów SZRM wstępne odbiory: urządzeń, instalacji oraz całego obiektu. Wkrótce rozpoczną się dostawy oraz montaż wyposażenia kuchni wraz zapleczem. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta jest w trakcie wyboru wykonawcy na dostawę i montaż pozostałego wyposażenia Bursy. Termin zakończenia robót zgodnie z umową, nastąpi 5 maja 2020 roku.

Opis i lokalizacja budynku

Budynek Bursy ma kształt litery L. Jedno ze skrzydeł zlokalizowane jest bezpośrednio wzdłuż ulicy Okopowej. Drugie skrzydło budynku ułożone jest wzdłuż ciągu pieszo – jezdnego prowadzącego pomiędzy budynkami i boiskiem w kierunku głównego wejścia do Zespołu Szkół. Powierzchnia całkowita budynku to 3084 m2. Wjazd na teren i zlokalizowane jest od strony ul. Okopowej. Wjazd prowadzi przez przejazd bramowy, wprost na dziedziniec budynku. W pobliżu, w ciągu ulicy Okopowej znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe. Bezpośrednio przy ul. Okopowej zlokalizowane są także ogólnodostępne miejsca postojowe.

Zakres zrealizowanych prac budowlanych

Celem przebudowy, było przystosowanie budynku Bursy do obowiązujących przepisów technicznych, w jak największym stopniu – poprawy bezpieczeństwa, podniesienie standardu placówki oraz zwiększenie ilości miejsc kwaterunkowych dla wychowanków do 123 – obiekt dla realizacji swoich podstawowych celów, oferował wcześniej 105 miejsc noclegowych. Budynek Bursy nr 6 przed rozpoczęciem inwestycji nie był w najlepszym stanie technicznym, a piętro II nie było w ogóle użytkowane .

W ramach modernizacji obiektu przebudowano układ funkcjonalny budynku oraz gruntownie zmieniono aranżację poszczególnych pięter. Zlikwidowano zbiorcze pomieszczenia sanitarne, a w zamian za to powstał nowoczesny układ z indywidualnymi węzłami sanitarnymi (w standardzie jedna łazienka na 2 pokoje mieszkalne). Na kondygnacji piwnicznej, powstał nowoczesny węzeł gastronomiczny z kuchnią i jadalnią, który uniezależnił budynek Bursy od sąsiedniego Zespołu Szkół im. Konarskiego.Dla umożliwienia korzystania z poszczególnych poziomów budynku osobom niepełnosprawnym zamontowano w obiekcie windę i platformę schodową.

W ramach kompleksowych prac modernizacyjnych wykonano podbicie fundamentów oraz roboty termoizolacyjne mające na celu poprawienie bilansu cieplnego budynku. Ważnym elementem termomodernizacji obiektu była wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano nowe pokrycie dachu budynku wraz z obróbkami blacharskimi. Docieplone zostały ściany zewnętrzne budynku oraz wykonano nowe tynki. Ważnym etapem modernizacji była również przebudowa zewnętrznych przyłączy i instalacji, mająca na celu rozdzielenie systemów obsługujących budynek Bursy i budynek Zespołu Szkół im Konarskiego. Całość prac dopięło wykonanie nowoczesnego zagospodarowania terenu w ramach którego, powstały nowe nasadzenia, a na dziedzińcu zamontowane zostaną w ramach dostaw pierwszego wyposażenia  obiekty elementy małej architektury.

Trochę historii

Zespół budynków przy ul. Okopowej, składa się z czterech obiektów wybudowanych w różnych okresach. Dwa z nich powstały w latach 30-tych XX wieku, pełniły funkcje biurowca i domu mieszkalnego dla nauczycieli szkół powszechnych. W czasie okupacji powstał trzeci budynek, wybudowany pierwotnie jako parterowy łącznik. W czasie Powstania Warszawskiego budynki uległy spaleniu pozostały jedynie mury magistralne, stropy i klatki schodowe. Podczas odbudowy i przebudowy dwóch pierwszych powstałych budynków został wybudowany czwarty budynek a budynek wybudowany w trakcie okupacji podniesiono o jedną kondygnację. Po przebudowie wszystkie budynki spięto w jedną funkcjonalny układ.  Obiekt ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a”
Adres Inwestycji: ul. Okopowa 55a, działka o nr ew. 25 z obrębu 6-03-06, Warszawa-Wola
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: Konsorcjum firm: WIMAKS Sp. z o.o. Sp.K (Lider Konsorcjum) i WIMAKS Toczyłowski Dariusz
Źródło finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

Zdjęcia inwestycji – kwiecień 2020

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Julia Matuszewska - 15 kwietnia 2020 godz 2:03
Ostatnia aktualizacja: Julia Matuszewska - 20 sierpnia 2020 godz 14:58