niedziela, 13 czerwca 2021

W dniu 8 listopada 2018 roku została podpisana umowa z firmą GRUPA RB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 w Warszawie”. Do zawarcia umowy doszło w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, procedura Nr RZP-II-WI/8/DZP-1/2018.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Tomasz Truskawa - 8 listopada 2018 godz 15:50
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Truskawa - 8 listopada 2018 godz 15:50